Zdravínek pomáhá ke zdraví dětem v plzeňské fakultní nemocnici

Zdravínek pomáhá ke zdraví dětem v plzeňské fakultní nemocnici
Víte, kdo to je Zdravínek? Je to skřítek, který se narodil 1. června na Mezinárodní den dětí, 3. června byl pokřtěn na Dětském dni s FN Plzeň a v tomto týdnu zavítal mezi nemocné děti nemocnice.

Zdravínek bude děti doprovázet na vyšetření, při  hospitalizaci, zároveň s nimi bude na cestě třeba i na operační sál. V pondělí 9. října proběhlo předání daru v podobě knih, obrazů, vystřihovánek, omalovánek, stolních her a dalších pracovních listů do rukou vrchních sester všech dětských oddělní ve fakultní nemocnici.

Zdravínkovo knížkohraní je nové dílo spoluautorek Dany Křiváčkové a Dany Packanové. Autorky chtějí pomoci malým pacientům, když se ocitnou v nemocnici, pro ně v  neznámé a nepřirozené situaci. Dana Křiváčková vysvětluje: „Dítěti to pomůže zaměřit myšlenky a pozornost na věci, které dokáže pochopit a ovlivnit. V knize děti najdou pohádky, omalovánky, úkoly, písničku, stolní hru a mnoho dalšího ke zkrácení času po dobu v nemoci. Na počátku tohoto projektu byla vlastní zkušenost s pobytem s dětmi v nemocnici. V době, kdy rodič vyřizuje potřebné informace a dotazníky na příjmu nemocnice, dítě může využít čas k vymalování obrázku skřítka. Cílem je zpříjemnění času v lékařských zařízeních a v průběhu nemoci. Kniha není jen obyčejným vyprávění příběhu, nýbrž je pozvánkou pro děti a jejich dospělé ke společné cestě za vzájemným poznáním a respektem“.

Ředitel FN Plzeň  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. doplňuje: „Dětští pacienti jsou v naší nemocnici nejen na dětské klinice, ale i  na mnoha dalších odděleních. V průměru každý měsíc v celé nemocnici hospitalizujeme až 250 dětí ve věku do 8 let, těmto dětem může Zdravínek pomoci. Tímto bych chtěl srdečně poděkovat autorkám za  krásné dílo a zároveň za nápad, jak zpříjemnit léčení a čas malých pacientů v prostředí nemocnice.“

Se skřítkem Zdravínkem se seznámí i děti z vybraných plzeňských mateřských škol, kdy v rámci spolupráce s Tvůrčí skupinou DARDA společně namalují obrázky s tématem skřítka. Práce dětí budou vystaveny v únoru 2018 na jednotlivých pobočkách Knihovny města Plzně. Projekt Tvůrčí skupiny DARDA „Zdravínkovo knížkohraní“ aktuálně probíhá ve spolupráci s FN Plzeň a finančně jej podpořili Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!