Zastupitelé Plzně podpořili projekty, které přispívají k ochraně přírody

Zastupitelé Plzně podpořili projekty, které přispívají k ochraně přírody
Zastupitelé města Plzně schválili poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí.

Jsou zaměřeny na péči o zeleň a její ozdravění, předcházení vzniku odpadu, zkvalitnění služeb spojených s odkládáním tříděného odpadu či na vzdělávání dětí s hendikepem v oblasti ochrany přírody.

„Mezi pět projektů rozdělíme celkem 923 tisíc korun,“ informoval náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Upřesnil, že 400 tisíc korun získá z Fondu životního prostředí Správa hřbitovů a krematoria města Plzně na projekt s názvem Údržba zeleně v areálech hřbitovů města Plzně.

„Hlavním cílem tohoto projektu je ošetření dřevin v areálech plzeňských hřbitovů – ozdravění a prodloužení jejich životnosti. Tím, že budou vzrostlé stromy odborně ošetřeny, bude zajištěna i bezpečnost návštěvníků hřbitovů a zamezí se také poškozování hrobů, které může způsobit například upadnutí uschlé větve,“ uvedl Michal Vozobule a dodal, že v projektu je zároveň počítáno také s vysázením stromů na hřbitovech v Bolevci, Doudlevcích, Liticích a Černicích, s výsadbou keřů se počítá u rozptylových louček na Ústředním hřbitově. Z této dotace bude hrazena také výsadba dřevin u památníku výbuchu muniční továrny v Bolevci. Správa hřbitovů a krematoria města Plzně zajišťuje provoz 11 hřbitovů (Ústřední, Bolevec, Božkov, Černice, Doubravka u sv. Jiří, Doudlevce, Křimice, Litice, Malesice, Radčice a Skvrňany).

Finanční podporu získala také společnost REUSE Plzeň, s. r. o., název je odvozen od anglického termínu re-use – znovupoužití. Plzeňská společnost zřídila na adrese Koterovská 158 první reuse centrum v západočeské metropoli. Lidé tam mohou přinášet pro ně už nepotřebné, avšak funkční věci, které pak zřizovatel centra za symbolickou cenu prodá zákazníkovi. Výtěžek z prodeje je použit na financování provozu centra. „Provozování reuse centra přispívá k ochraně životního prostředí tím, že předchází vzniku odpadu a zároveň pomáhá sociálně slabším rodinám. Společnost REUSE Plzeň nyní plánuje toto centrum rozšířit a na to ji z Fondu životního prostředí poskytneme 192 tisíc korun. I díky naší podpoře vznikne zákaznicky přívětivé místo, kam budou moci občané Plzně přinášet věci, které by skončily jinak na skládce, a kde si lidé budou moci vybírat za příznivou ceny věci, které jim ještě poslouží,“ uvedl Michal Vozobule.

Částku ve výši 55 tisíc korun získá MOTÝL, z. ú., na projekt s názvem S MOTÝLem v souladu s přírodou. „Toto je projekt, který z Fondu životního prostředí podporujeme už osmnáctým rokem. I díky naší podpoře mohou být realizovány pro děti s hendikepem zájmové a vzdělávací aktivity, které prohlubují jejich vztah k přírodě,“ zdůraznil náměstek Michal Vozobule. Organizace MOTÝL funguje v Plzni od roku 2004 a zabývá se především podporou rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrací do běžné společnosti. Zároveň vytváří prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. Díky projektu S MOTÝLem v souladu s přírodou si děti mohou zkusit třeba to, jak se sázejí rostliny a jak se o ně pečuje, a další celoroční aktivity, které vedou k rozšíření znalostí o přírodě a její ochraně ale i k integraci dětí s hendikepem mezi jejich zdravé vrstevníky, vždyť součástí projektu je například také Pohádková zahrada – což je akce pro širokou veřejnost s naučnými a vzdělávacími úkoly, které se týkají ekostémů lesa, luk či vody.

Z Fondu životního prostředí města Plzně bude dále 76 tisíci korunami podpořeno provozování a podpora portálu www.plzen.nevyhazujto.cz, který uživatelům nabízí možnost darovat či získat věci zdarma jen za odvoz. A 200 tisíc korun získá Městský obvod Plzeň 9 – Malesice na kultivaci stanovišť pro třídění odpad.

Fond životního prostředí města Plzně je trvalým účelovým fondem města. Byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí a čistoty města. Podporuje projekty zlepšující životní prostředí v oblastech jako například jsou: čistota města, vodní hospodářství, péče o zeleň a její rozvoj, svoz, sběr, ukládání a likvidace odpadů, výstavba dětských hřišť a dětských herních prvků, ekologická výchova, ochrana zvířat a další. Více informací zájemci najdou na https://ozp.plzen.eu/granty-a-dotace/fond-zp-mesta-plzne/.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!