Záchrana Klokotské aleje pro budoucí generace

Záchrana Klokotské aleje pro budoucí generace
V Táboře probíhá záchrana památné Klokotské aleje s 200 let starými lípami. Arboristé a stromolezci odstraňují poškozené části korun, zajišťují problematické oblasti a zlepšují bezpečnost pro veřejnost

Nad Klokotskou alejí v Táboře, kde najdeme téměř 200 let staré lípy, zavládl čilý ruch a vzrušení. Právě zde je totiž dohromady desítky stromolezců a arboristů s jediným cílem - zachránit tuto malebnou promenádu a zajistit její bezpečnost pro veřejnost. Úkolem těchto odborníků je provést precizní řezy na větvích, odstraňovat poškozené části korun a zabezpečit ty nejproblematickější oblasti.

Hlavním úkolem arboristů v Táboře je prořezat přerostlé koruny stromů, což přináší jak estetický, tak bezpečnostní efekt. „Cílem tohoto zásahu je v první řadě odlehčit těm problematickým defektním větvením tak, aby to bylo bezpečné pro lidi. Druhý efekt je pozitivní směrem k přírodě, protože na jednu stranu sice máme defekty, to je pro stromy z hlediska stability problém, ale tím, že vznikly velké rány, vznikly i potenciální biotopy pro různé živočichy,“ vysvětluje Pavel Wágner.

Místostarosta Radek Kacerovský zdůrazňuje, že cílem záchranných prací je zachovat památnou alej i pro budoucí generace. „Spousta dřevin v Klokotské aleji nedostala v minulosti úplně ideální péči, proto je nutné v tuto chvíli napravovat některé nedostatky,“ říká.

Klokotská alej v Táboře byla vysazena v roce 1836 a její záchrana představuje významný projekt, na který je vyčleněno celkem 370 tisíc korun. Zainteresovaní arboristé by měli stihnout ukončit svou práci do doby, než v korunách stromů začnou hnízdit ptáci, aby narušení bylo co nejmenší.

Záchrana Klokotské aleje v Táboře je příkladem toho, jak stromolezci a arboristé přispívají k ochraně našeho dědictví, stejně jako ke zdraví a bezpečnosti stromů a lidí, kteří kolem nich žijí. Je důležité podporovat tyto práce a zajistit, aby naše historické parky a aleje zůstaly zachovány pro budoucí generace.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!