Vzdělávání pro děti se na Šumavě po pandemii rozjelo na plné obrátky

Vzdělávání pro děti se na Šumavě po pandemii rozjelo na plné obrátky
Po dvou letech kovidové pandemie, která zásadně ovlivnila ekologickou výchovu Správy NP Šumava, opět všechna střediska environmentální výuky Správy Národního parku Šumava každý týden vítají stovky dětí.

Navíc díky projektům podpořených z národních a přeshraničních programů zajišťují autobusovou dopravu a výlety do Národního parku Bavorský les.

Správa Národního parku Šumava dlouhodobě spolupracuje z celkem 16 partnerskými školami. Ty už měly v minulosti možnost využít projektu podpořeného z přeshraničních programů, kdy autobusy přivážely školáky na území národních parků Šumava a Bavorský les.

Zájem ze strany škol je přitom vždy obrovský. Není se co divit, protože bezplatná a zprostředkovaná doprava a program zajištěný lektory, ušetří školám spoustu energie a starostí,“ vysvětluje Martina Kučerová, vedoucí středisek environmentální výchovy, informačních středisek a návštěvnických center.

Pokud partnerské školy využijí možnost jet do Bavorského lesa, tak se v rámci projektu „Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví – Lesní dílna“ vydají do zvířecích výběhů a hlavně navštíví novou expozici v návštěvnickém centru Hans-Eisenmann-Haus.

„Zcela Nová expozice v tomto už bezmála padesát let fungujícím návštěvnickém centru je motivována výstupem na vrchol Luzného, z kterého je možné vidět do území Národního parku Šumava. Expozice zároveň podporuje spolupráci obou národních parků v oblasti environmentálního vzdělávání,“ říká Martina Kučerová.

Výpravy lektorů středisek environmentální výchovy Správy s českými školami na bavorskou stranu Šumavy patří k aktivitám konaným zpravidla v době školních výletů. Pořádání těchto akcí kladně hodnotí Dagmar Hraničková, učitelka ze ZŠ Komenského Sušice: „Děti měly štěstí se do návštěvnického centra a zvířecích výběhů u Neuschönau dostat. Normálně by tam asi nejely, ale krátce po výletě mi hlásily, že je navštíví i s rodiči, aby si to užily ještě jednou.“

Expozice vrcholu Luzného v centru Hans-Eisenmann-Haus je součástí přeshraničního projektu národních parků Bavorský les a Šumava. Na české straně Šumavy vybudovala Správa Národního parku Šumava z toho projektu financovaného z cíle 3 Interreg Česká republika – Bavorsko zcela novou bezbariérovou učebnu pro školní kolektivy ve Stožci, kterou si široká veřejnost může prohlédnout v sobotu 4. června od 10.00 hodin. O letních prázdninách na tuto akci navážou s týdenní pravidelností „tvořivé čtvrtky“, kdy si mohou návštěvníci vyrobit dekoraci z ovčí vlny, vyzkoušet drátkování nebo tvořit s přírodninami. V sobotu 4. srpna s Lesní dílnou souvisí i pořádání stožeckého jarmarku s ukázkami starých řemesel.

Velice aktuální téma klimatické změny a potřeba uchovávání vody v krajině je nosným pilířem výprav k rašeliništím a mokřadům v Národním parku Šumava. Okolo 700 dětí se letos vydává s lektory středisek environmentální výchovy do okolí Tříjezerní slati, Chalupské slati či do Povydří, kde mohou účastníci v rámci výukového programu získat nové poznatky o šumavských mokřadech a také si zahrají množství her, které jim pomohou pochopit význam udržování vody v přírodě.

„Také tento počin je podpořen Státním fondem životního prostředí, a to v rámci projektu „Soutěže a specifické programy v Národním parku Šumava“. Díky němu financujeme školám nejen autobusovou dopravu, ale také řadu didaktických materiálů pro výuku ve školách a přírodovědnou soutěž „Národní park Šumava ve školních lavicích“,“ doplňuje Stanislav Čtvrtník, lektor environmentální výchovy.

Přírodovědnou soutěž pořádá NP Šumava pro děti z druhých až devátých ročníků základních škol i nižších gymnázií. Dělí se na školní a následné terénní kolo. Ve školním kole v březnu vyplňovaly soutěžící obrázkové pracovní listy. Ti nejlepší pak postoupili do kola terénního, které proběhlo od 23. do 26. května u návštěvnického centra Kvilda.

„Zde na soutěžící čekalo například poznávání bylin, dřevin, hmyzu, obratlovců a jejich pobytových znamení, ale nechyběly ani záludné otázky týkající se šumavských hornin či zvláštností rostlin zadržujících vodu. Soutěž zpestřilo stanoviště s ukázkami živých dravců a sov, kde také dělal radost přítomným opravdový jezevec Kuba,“ říká Stanislav Čtvrtník.

V prvním kole soutěžilo téměř 2 200 dětí, z nichž do druhého kola postoupilo kolem 250 dětí. Dne 18. června proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním cen vítězům a výletem na Luzný. Letošní ročník akce nesl podtitul „Velká mokřadní soutěž“ a k jeho konání přispěla kromě výše zmíněného projektu též finanční podpora z projektu „LIFE for MIRES“, jenž se zabývá podporou přirozeného vodního režimu na Šumavě.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!