Akce pro aktivní trávení volného času na Vysočině

Akce pro aktivní trávení volného času na Vysočině
Vysočina v pohybu 2024, oblíbená akce zacílená na přilákání obyvatel k sportu, se opět chystá na jaře 2024. První fáze proběhne mezi 7. únorem a 7. březnem s registracemi sportovišť. Veřejnost může mezi 8. a 14. dubnem bezplatně využívat volných sportovních hodin. Předchozí ročníky přilákaly více než 20 tisíc účastníků.

V roce 2024 se opět uskuteční oblíbená akce Vysočina v pohybu, která má za cíl přilákat co nejvíce lidí z Vysočiny ke sportu, umožnit veřejnosti trávit aktivněji volný čas a zároveň přiblížit lidem širokou sportovní nabídku v jejich spádové oblasti. Významnou úlohu v rámci akce hraje i zvědavost, osvěta o zdravém životním stylu a prezentace novinek provozovatelů sportovišť pro potenciální nové klienty. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek zdůraznil, že akce je připravována pro širokou veřejnost bez omezení věku.

Mezi 7. únorem a 7. březnem 2024 bude probíhat první fáze akce, která spočívá v otevření registrace vnitřních sportovišť. Pro účast v projektu je třeba splnit několik podmínek, například kapacitu sportoviště pro alespoň 20 osob a rezervaci minimálně 7 volných hodin v týdnu pro bezplatný sport. Ideálními adeptmi pro zapojení do projektu jsou plavecké bazény, zimní stadiony, kluziště, posilovny, fitness centra, tělocvičny, haly, sokolovny, taneční studia nebo lezecká centra. Herny na bowling, šipky, kulečník, kuželny, sportoviště v ubytovacích zařízeních, wellness centra a dětská zábavní centra se do projektu nezapojí.

Od března 2024 budou na webových stránkách vysocinavpohybu.cz postupně zveřejňovány nabídky volných sportovních hodin, které bude veřejnost moci v termínu 8. - 14. dubna 2024 bezplatně využít. Jedná se o ideální příležitost, jak udělat něco pro své zdraví, vyzkoušet si nové sporty nebo se seznámit s nabídkou aktivit poskytovaných konkrétními sportovišti. Seznam sportovišť bude pravidelně aktualizován, proto se vyplatí sledovat stránky akce www.vysocinavpohybu.cz.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!