V Plzni přibylo prvňáčků, je jich více než 1 800. Začal nový školní rok

V Plzni přibylo prvňáčků, je jich více než 1 800. Začal nový školní rok
Ve všech třídách základních škol zřizovaných městem Plzní dnes usedlo cca 16 000 žáků. Z toho má být 1 847 těch, kteří do školních lavic usedají poprvé. Loni bylo prvňáčků 1 781.

Větší počet žáků je dán nejen tím, že do plzeňských škol nastupují děti ukrajinských válečných běženců, ale také víceletým příchodem silnějších populačních ročníků do prvních tříd. Děti ze sociálně potřebných rodin vybavilo město Plzeň školními pomůckami. Během letních prázdnin bylo také dokončeno několik investičních akcí za více než 34 milionů korun. Rovněž byly zahájeny 3 velké stavební akce, a to výstavba sportovní haly u 20. ZŠ s náklady ve výši 37 milionů Kč, výstavba polytechnického centra v 11. ZŠ s náklady ve výši 17 milionů korun a rekonstrukce druhého patra v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích s náklady ve výši 10 milionů Kč. Rekonstrukce v odloučeném pracovišti v Liticích bude dokončena letos v říjnu, další dvě akce budou dokončeny v roce 2024. 

„Chtěl bych popřát všem dětem, především prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo. V následujících týdnech se budou učit číst, psát i počítat. Přeji jim tedy, aby je bavila nejen výuka, ale aby si ve škole našli i nové kamarády. 33. základní škola je skvělá škola, navíc orientovaná sportovně, a já chci v tento den také poděkovat panu řediteli i všem vyučujícím a pracovníkům školy, kteří se dětem intenzivně věnují,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký, který zahájil nový školní rok a přivítal nové žáčky na zmíněné 33. ZŠ, kde byl během prázdnin zrekonstruován sportovní povrch atletické dráhy s náklady ve výši 3,6 milionu Kč.

Stavební a investiční akce během letních prázdnin

Na zrekonstruovaném nádvoří před budovou 22. ZŠ na Doubravce přivítala prvňáčky také Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství. „Dnes je váš první školní den a doufám, že stejně jako jste se těšili dnes, budete se do školy těšit minimálně ještě dalších devět let. Naučíte se tu mnoho nových věcí, najdete si kamarády, budete sportovat a věřím, že se vám tu bude líbit. Příjemný nový školní rok bych chtěla popřát také učitelům a samozřejmě i rodičům,“ sdělila Lucie Kantorová. Právě v této škole se žáci mohou těšit z nově rekonstruovaného předškolí, na které se škola podílela částkou 1 milion Kč, aby mohla vybudovat nový vstup do školy, zastřešení a stojany pro kola a koloběžky. 

Další velká investiční akce proběhla například na 15. základní škole v ulici Terezie Brzkové, kde byla realizována II. etapa výměny výplní oken v tělocvičně s náklady ve výši 3,3 milionu Kč, dále se zde vybudovalo nové hřiště pro školní družinu s náklady ve výši 4,5 milionu Kč. 

K dalším velkým stavebním úpravám provedeným nebo dokončeným během letních prázdnin na plzeňských základních školách patří například rekonstrukce vjezdů do areálu školy a prostranství před budovou školy ve 28. základní škole s náklady ve výši 6,6 milionů Kč, tato akce významně přispěje k bezpečnějšímu vstupu žáků do budovy školy. Další významnou akcí je i II. etapa stavebních úprav pavilonu stravování ve 4. základní škole s náklady ve výši 9,6 milionu Kč

Počet žáků v plzeňských školách

Podle předpokladu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně by v novém školním roce mělo do lavic základních škol zřizovaných městem Plzní, kterých je celkem 26, usednout necelých 16 000 žáků (loni jich bylo 15 784).

Z toho má být 1847 prvňáčků. Skutečný počet bude upřesněn během září. Prvňáčků je letos oproti loňskému roku (1781) více. „Je to dáno tím, že nastupuje silnější populační ročník i tím, že do prvních tříd byly zapsány i děti běženců z Ukrajiny,“ vysvětlila vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantová.  

Výuka dětí z Ukrajiny

Z celkového počtu žáků plzeňských základních škol má být 1 446 dětí z Ukrajiny. Počet je však jen orientační, bude upřesněn během září. „V souvislosti s jejich vzděláváním většina našich škol navýšila kapacitu v režimu takzvaného zákona ‚Lex Ukrajina‘, který umožňuje na přechodnou dobu mimořádně využívat i prostory, jež nesplňují běžné hygienické požadavky,“ uvedla náměstkyně města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Zdůraznila, že se ale ve všech třídách podařil udržet počet do 30 žáků. „Město Plzeň zřídilo také několik homogenních tříd pro děti z Ukrajiny. Fungují při Benešově základní škole a 11. základní škole jako jejich odloučená pracoviště. Jedna třída je v objektu TJ Slavoj a další jsou v budově Západočeské univerzity v Sedláčkově ulici. Jedna homogenní třída je i v objektu ve Skupově ulici, který je města Plzně,“ informovala náměstkyně Lucie Kantorová. Dodala, že právě z důvodu výuky ukrajinských dětí fungují ve školách ukrajinští asistenti pedagoga. 

Školní výbava a pomůcky pro děti ze sociálně potřebných rodin

Město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb magistrátu města Plzně také zajistilo školní výbavu pro plzeňské děti ze sociálně potřebných rodin. „Už více než deset let funguje náš projekt Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi – žáky základních škol. Školní výbavu a potřeby od nás letos na konci prázdnin dostalo 200 dětí ze znevýhodněného prostředí. Na nákup školních batohů, penálů, pastelek, vodovek, sešitů, pytlíků na přezůvky či svačinových boxů a dalšího jsme vyčlenili čtvrt milionu korun,“ uvedl radní města Jiří Šrámek, do jehož gesce mimo jiné spadá i oblast sociálních věcí. „Vybavujeme především prvňáčky z rodin, které potřebují pomoci. Může jít například o děti samoživitelů či o školáky z rodin s více dětmi, které mají problémy sehnat dostatek financí na nákup školních potřeb. Nechceme, aby si rodiče brali půjčky, které by pak mohli mít problém splácet. Díky naší pomoci mohou děti z rodin, které se ocitly v ekonomické nouzi, mít kvalitní školní výbavu, podobnou, jakou mají jejich vrstevníci. Necítí se tak hned od samého začátku ve škole stigmatizováni,“ vysvětlil. Podpora směřovala do plzeňských rodin, s jejichž vytipováním pomohly městské obvody a neziskové organizace, které s rodinami, jimž hrozí sociální vyloučení, dlouhodobě pracují. 

Pilotně byl také odzkoušen projekt podpory dětí z potřebných rodin nastupujících do plzeňských mateřských škol. V rámci tohoto projektu bylo vybaveno bačkůrkami, pláštěnkami, hrnečky či taškami do šaten celkem 25 dětí. Ve spolupráci s magistrátním oborem školství, mládeže a tělovýchovy také letos poprvé vznikla výzva Mámy mámám, kde byli, prostřednictvím mateřských škol, požádáni rodiče dětí opouštějících předškolní zařízení o ponechání peřinek, povlečení a prostěradel pro děti ze znevýhodněného prostředí. To je dalším krokem pomáhajícím těmto dětem v začlenění.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!