Včasná detekce ohrožených dětí

Včasná detekce ohrožených dětí
Nadace Sirius a Ústecký kraj uspořádaly setkání zaměřené na včasnou detekci ohrožených dětí a zlepšení spolupráce mezi pracovníky škol, OSPOD a Policie ČR. Diskutovány byly praxe v případech podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí.

Nadace Sirius ve spolupráci s Ústeckým krajem upořádala v prostorách krajského úřadu společné pracovní setkání pracovníků OSPOD, zástupců škol, oblastních metodiků prevence, intervenčního centra Spirála a Policie ČR. Hlavním tématem byla včasná detekce ohroženého dítěte a nastavení funkční mezioborové spolupráce.

„Na krajském úřadě jsme přivítali metodiky prevence, vedení škol, dětských domovů, zástupce školních poradenských pracovišť, pracovníky OSPOD a zástupce Policie ČR, abychom s nimi probrali možnosti včasné detekce ohrožených dětí a zvolení správného postupu dalších kroků. Ty mimo jiné popisuje příručka Nadace Sirius Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol,“ uvádí radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.

Cílem setkání bylo osobní seznámení pracovníků škol a pracovníků OSPOD, společná diskuse ohledně možností a limitů vzájemné spolupráce, vyjasnění kompetencí a vydefinování informací, které od sebe odborníci vzájemně potřebují, pokud dojde k podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. Na setkání byly diskutovány možnosti obou stran, jak postupovat při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Proběhlo také inspirativní sdílení zkušeností – co může dělat OSPOD a co může dělat škola, diskuse postupů a praktických doporučení pro zlepšení praxe, nastavení komunikace a spolupráce.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!