Téměř dvěma miliony podpoří Plzeň volnočasové aktivity dětí a mládeže

Téměř dvěma miliony podpoří Plzeň volnočasové aktivity dětí a mládeže
Částkou 1,9 milionu korun podpoří město Plzeň volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v letošním roce. Neinvestiční dotace získá celkem 89 subjektů.

Cílem je podpora volnočasových vzdělávacích a výchovných programů v rámci mimoškolních aktivit dětí a mládeže jako prevence rizikového chování. Peníze jsou rozdělovány z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„Z částky 1,9 milionu korun jsme schválili v Radě města Plzně částku 493 tisíc korun pro 20 našich základních škol a zároveň jsme schválili částku 264 tisíc korun pro 15 subjektů. Nyní zastupitelé schválili 45 tisíc korun na volnočasové aktivity pro tři mateřské školy, dvě na Slovanech (23. a 37. mateřská škola) a jednu v třetím městském obvodě (70. mateřská škola). A dále jsme schválili udělení 51 dotací v částce 1,098 milionu korun,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Například částku 27 tisíc korun získal MOTÝL, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň 18 tisíc korun, Dětský domov DOMINO 20 tisíc korun, Rada rodičů a přátel dětského sboru Jiřičky 27 tisíc korun, Církevní gymnázium Plzeň 33 tisíc korun, Dětský folklorní soubor Mladinka 36 tisíc korun, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS 31 tisíc korun, Ponton 27 tisíc korun, Středisko volného času RADOVÁNEK 24 tisíc korun, Plzeňská krajská rada dětí a mládeže 22 tisíc korun nebo spolek Edukuj 21 tisíc korun.

Cílem dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je podpora realizace vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování (celoroční projekty i jednorázové akce). Dotace není určena na čistě sportovní aktivity dětí a mládeže. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na program činil 1,9 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!