Technologie pomáhají Lékařům bez hranic, Plzeň chystá unikátní hackathon

Technologie pomáhají Lékařům bez hranic, Plzeň chystá unikátní hackathon
V září se v prostoru plzeňského HUB2.0 konal mapathon pro mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic. Cílem mapathonu je společné překreslování satelitních snímků do map.

Ty dále využívají v terénu nejen Lékaři bez hranic ale i další humanitární organizace. Mapováním to ale nekončí. Setkání nad tvorbou map bylo předzvěstí další unikátní akce, která se bude konat v říjnu a na níž se podílí Správa informačních technologií města Plzně. Akcí bude hackathon. I při něm půjde o to, jak mohou IT experti a moderní technologie pomoci v oblasti humanitární spolupráce.

„Česko a Slovensko patří v mapovací komunitě k nejaktivnějším zemím, mapathony se v těchto zemích pořádají od roku 2016, ten plzeňský měl číslo 99, ale v Plzni šlo o první akci tohoto druhu,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Plzeňského mapathonu se zúčastnilo kolem 35 dobrovolníků a podařilo se zmapovat přes sedm tisíc budov. Více o využití map v terénu a logistických komplikacích při operacích Lékařů bez hranic je na: https://storymaps.arcgis.com/stories/c874136591df44e29569f62fe3b28082.

První plzeňský mapathon ale zejména představoval přípravu na unikátní akci, která se bude konat v Plzni 11. až 13. října 2019. Uskuteční se hackathon, tedy programátorský maraton s cílem vylepšit nástroje, které světová komunita zhruba 90 tisíc dobrovolníků k mapování využívá. Takový hackathon se bude v Česku a na Slovensku konat poprvé a jeho ambicí je reagovat na technologický vývoj posledních let – hledat využití umělé inteligence, strojového učení nebo automatického rozpoznávání obrazu.

V Česku jsou velké zkušenosti s mapováním, i s tím, co na mapathonech komplikuje práci. Česko je také domovem mnoha IT expertů. Cílem hackathonu je tedy přispět světu nejen prostým mapováním, ale zlepšením a zefektivněním práce pro všechny, kdo se na mapování podílejí.

Účast na hackathonu přislíbili zástupci z různých částí Česka. Na akci přijedou členové iniciativy Missing Maps z Lékařů bez hranic i dalších organizací, kteří budou během akce působit jako mentoři. Zvláštním hostem bude Rupert Allan (https://www.linkedin.com/in/rupert-allan-03840a4/), jedna z klíčových postav iniciativy Missing Maps a člověk, který za posledních 10 let působil na řadě misí Lékařů bez hranic v různých afrických zemích.

Mapathon a hackathon pořádá organizace Lékaři bez hranic společně s komunitou TechHeaven (https://www.facebook.com/TechHeavenCZ/) za podpory firmy Diebold Nixdorf (https://www.dnpilsen.cz/) a Správy informačních technologií města Plzeň (https://www.sitmp.cz/). Do propagace je zapojena také katedra geomatiky ZČU (https://kgm.zcu.cz/).

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!