Sokolov: Záložní zdravotnické operační středisko

Sokolov: Záložní zdravotnické operační středisko
"Podařilo se vytvořit další pracoviště linky 155. Jde o záložní zdravotnické operační středisko, které jsme schopni spustit do jedné hodiny. Na tomto pracovišti v Sokolově lze pracovat samostatně nebo souběžně s pracovištěm v Karlových Varech. Zdravotnická záchranná služba využije záložní ZOS pro mimořádné události. Tímto se eliminovalo riziko výpadku zdravotnického operačního střediska Karlovarského kraje, tedy tísňové linky 155," uvádí Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.

"Již v minulosti jsme se začali zabývat problematikou záložních řešení pro přesun jednotlivých částí zdravotnické záchranné služby v případě mimořádné události. Jednalo se zejména o případy, kdy by došlo například k požáru jakékoli budovy, nahlášení bomby a podobně, kdy je nutné budovu evakuovat. Náhradní řešení pro jednotlivé výjezdové základny (výjezdové skupiny a sanitní vozy) bylo celkem jednoduché. Ukázalo se ale, že nejkritičtější a nejnáročnější je najít řešení pro klíčové pracoviště a tím je zdravotnické operační středisko. Jak všichni víme, bez něj je paralyzován celý chod záchranné služby," vysvětluje dále na svých facebookových stránkách.

"V první fázi jsme museli vyřešit přemístění operačního střediska do jiného prostoru, tedy zřídit „mobilní operační středisko“ pro případ evakuace. Obnášelo to přesun operátorek linky 155 a potřebného zařízení tak, aby nebylo nutné přerušovat provoz tísňové linky a překlápění na operační středisko jiného kraje. S Hasičským záchranným sborem jsme uzavřeli dohodu o dočasném poskytnutí prostoru pro naše operátorky. Vzhledem k tomu, že jde o sousední budovu a v případě evakuace je někdy potřeba dodržet potřebný rádius, chtěli jsme mít i pro tuto situaci řešení. Zázemí u HZS bylo současně plánováno pro pokrytí krátkého časového úseku, tedy například v rámci trvání jedné směny či jednoho dne. Neřešilo to tedy situaci, kdy by bylo ZOS v KV vyřazeno na delší dobu, např. týden, a my jsme museli zařídit pro zaměstnance také zázemí. Ve druhé fázi jsme začali pracovat na záložním zdravotnickém operačním středisku v prostorách záchranné služby mimo Karlovy Vary. Výjezdová základna Sokolov byla ideálním místem, které poskytuje veškeré potřebné zázemí a dojezdová doba přemístění je krátká. V letošním roce jsme začali realizovat náročný projekt, kdy jsme chtěli vytvořit paralelní pracoviště tísňové linky 155. Což znamená, že pracoviště ZOS v Karlových Varech a pracoviště záložního ZOS v Sokolově budou pracovat společně a volání na tísňovou linku 155 bude vyzvánět na obou pracovištích," dodává Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.

Nyní je pracoviště záložního zdravotnického operačního střediska připraveno k plnohodnotnému provozu. Je tedy možné ZOS rozšířit o další pracoviště nebo zrealizovat přesun zdravotnického operačního střediska v případě mimořádné události tak, že i po cestě Karlovy Vary – Sokolov budou stále operátorky linky 155 na příjmu a budou komunikovat s volajícím i výjezdovými skupinami. 

V současné „Covidové“ době se realizace tohoto opatření ukázala obzvlášť výhodná. I záchrannou službu samozřejmě neminuly izolace, karantény a kontakty s covid pozitivními lidmi. Zdravotníci se sice ve službách chrání a snaží se o ochranu i mimo služby, ale je jasné, že zejména kvůli bezpříznakovým projevům je pravděpodobné, že nějaký kontakt v soukromém životě potkají.

"To pro nás znamená karanténu zaměstnance. Zdravotnické operační středisko, kde pracuje 20 operátorek a operátorů je i v tomto smyslu velmi rizikové a každý výpadek zaměstnance je velmi znatelný. Bezpříznakového zaměstnance v karanténě lze však dle legislativy povolat do služby, ale je třeba zajistit patřičné podmínky. A právě tyto podmínky splňuje záložní operační středisko. Operátor v karanténě je oddělen od ostatních zaměstnanců, ale zároveň pracuje na pracovišti zrcadlícím běžný provoz. Samozřejmě vidíme využití i v další situaci, která byla prozatím nereálná. Na ZOS v Karlových Varech je omezený počet pracovišť operátora. Je zde vybavení pro 4 operátory ve směně a jedno záložní, které využíváme zejména při výpadku některého pracoviště z důvodu technické poruchy. Což znamená, že v případě, kdy potřebujeme posílit tísňovou linku 155, zde může pracovat pouze 5 operátorů současně. Záložním ZOS v Sokolově a jeho paralelním provozem jsme získali další možnosti jak rozšíření provozu, tak i možnost přemístění provozu z jednoho místa do druhého. Díky podpoře Karlovarského kraje a díky realizovanému projektu IROP se podařilo vybudovat prostory pro koordinaci řešení situace při mimořádných událostech, které umožňují společný postup jednotlivých složek IZS při řízení záchranných a bezpečnostních prací. Jednou z možností využití je též vytvoření pracoviště zdravotnického operačního střediska," doplnila Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.


Zdroj: fb Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!