Sokolov: Město obdrželo finanční dar na humanitární účely

Sokolov: Město obdrželo finanční dar na humanitární účely
Město Sokolov obdrželo dar 200 000 korun jako účelově vázanou částku pro humanitární a charitativní potřeby. Peníze pocházejí ze sbírky vyhlášené skupinami SUAS GROUP a Sokolovská uhelná na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, ať už zůstávají ve válečné zóně, nebo jsou nuceni uprchnout na naše území.

Vedení obou společností se přitom zavázalo, že jako firma pošlou na účet minimálně stejnou částku, kterou se podaří vybrat. Pro sbírku byl zřízen transparentní účet a nakonec vynesla i s příspěvkem od SUAS Group a Sokolovské uhelné celkem jeden milion korun. Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Jiřího Pöpperleho budou všechny vybrané peníze použity například k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či ubytování.

Z vybrané částky byla rozdělena zatím její polovina. Kromě Sokolova obdržel stejnou částku ještě Chodov a sto tisíc korun pak putovalo Potravinové bance Karlovarského kraje. „Darované peníze můžeme použít také třeba na zajištění výuky českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky, dále na stravování ve školních jídelnách nebo na pořádání kroužků zájmové činnosti pro ukrajinské děti,“ podotkla starostka Renata Oulehlová.

Zdroj: Město Sokolov


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!