Školy zapojené do mezinárodního programu získají od Plzně finance

Školy zapojené do mezinárodního programu získají od Plzně finance
Radní města Plzně schválili navýšit rozpočet dvěma plzeňským základním školám. Díky příspěvku ve výši několika desítek tisíc korun se budou moci Bolevecká ZŠ a 33. ZŠ účastnit motivačního a výchovného projektu DofE.

 Ten je také znám jako Mezinárodní cena vévody z Edinburghu.

„Tento program funguje už na více než 230 školách v celé republice. Motivuje žáky v osobním rozvoji, podporuje smysluplné trávení volného času, přináší jim klíčové dovednosti pro budoucí studium a kariéru. Jeho plusem je, že si žáci sami určují, čemu se chtějí věnovat a čeho chtějí dosáhnout. Zabývají se aktivitami ve třech oblastech – pohybu, získávání a zdokonalování svých dovedností a dobrovolnictví. Je velmi pozitivní, že do projektu jsou zapojeny už dvě školy zřizované městem Plzní. Rádi je podpoříme,“ řekla náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová. 

Žáci celou svou cestu programem DofE zaznamenávají do on-line aplikace, k dispozici jim je vedoucí, který pomůže radou. Na závěr je čeká týmová expedice v přírodě. Kromě zážitků získají absolventi také mezinárodní certifikát. 

Jako první se letos v září připojila Bolevecká ZŠ, která již obdržela prostředky na uhrazení vstupního poplatku, na personální zajištění projektu a na vzdělávání pedagogických pracovníků do projektu zapojených. Nyní radní města Plzně schválili, že Bolevecká ZŠ získá dalších 66 tisíc korun z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na nákup hudebních nástrojů, které budou využívat žáci zapojení do projektu při rozvíjení svých dovedností, a na závěrečnou expedici. 

Do projektu DofE se jako druhá, zapojuje 33. ZŠ sídlící na Skvrňanech. Ta podle čtvrtečního rozhodnutí radních získá 21 tisíc korun na uhrazení vstupního poplatku, na personální zajištění a na vzdělávání zapojených pedagogů formou školení a odborných konzultací. 

ilustrační foto

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!