Síť pro rodinu zahajuje 2. ročník kampaně Festival rodiny

Síť pro rodinu zahajuje 2. ročník kampaně Festival rodiny
Síť pro rodinu spolu s mateřskými centry letos vstupuje do Festivalu rodiny s téměř 200 aktivitami, které dosud připravilo 64 center napříč celou Českou republikou od 7. května do 20. června 2021 (ode Dne matek po Den otců).

Za daných protipandemických opatření není pro centra snadné plánovat, přesto se nevzdala a připravují online akce, ale především se zaměřují na programy, které se mohou odehrávat za specifických podmínek v reálném prostředí. 

Festival rodiny je novou tradicí, která se snaží posilovat hodnotu rodiny a upozornit na to, že rodina je to nejcennější, co máme. Zároveň chce upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života.  

Program festivalu reaguje na nejasnou vyhlídku podmínek protiepidemiologických opatření, která je třeba respektovat. Jedná se proto o komorní osvětové a vzdělávací aktivity na posilování rodičovských kompetencí přes tvořivé workshopy pro celé rodiny až po různorodé typy venkovních aktivit, většinou tematiky spojených s mottem Festivalu rodiny „S námi kvete každá rodina.“  

Aktivity zahrnují i zcela nové inspirativní způsoby, jak oslavit rodinu a roli jejích jednotlivých členů nebo jak povzbudit k posílení komunikace a vztahů mezi dětmi a rodiči. Jiné aktivity se zaměřují na rodinu a její vztah k životnímu prostředí, centra například pořádají setkání rodin s výměnou semen či sazenic, nebo vybízejí ke společnému oživování zeleně v obci. Síť pro rodinu letos poprvé nabízí i osvětové a vzdělávací programy určené široké veřejnosti, a to v podobě online setkání nad aktuálními tématy.

„Kreativita mateřských center nezná meze, je obdivuhodné, jak centra přistoupila k přípravě festivalových programů v situaci, kdy nejen sama bojují o přežití, ale zároveň panují zcela nepřehledné a často nepochopitelné podmínky protipandemických opatření. Oproti těm, kdo rozhodují o jejich existenci, dobře vědí, že v současné době rodina sehrává nezastupitelnou roli pro každého z nás,“ říká Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.      

Vzhledem k podmínkám, které zatím omezují běžné fungování mateřských center a navíc omezují pořádání větších akcí, mnohá centra neměla šanci se zapojit, ale počítají, že se připojí později. 


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!