Region: Záchranná služba používá telemedicínu

Region: Záchranná služba používá telemedicínu
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje se zabývá již několik let využitím telemedicíny v přednemocniční neodkladné péči. Podnětem pro tento výzkum je především nedostatek lékařů, který se postupně prohlubuje. Lékaři v současnosti jezdí k cca 17 % pacientů, zatímco 83 % pacientů ošetřují výjezdové skupiny záchranářů bez lékaře.

Naší snahou v této situaci je dostat lékaře alespoň virtuálně k většímu počtu pacientů, a to prostřednictvím videohovorů, nebo pomocí přenosu měřených hodnot vitálních funkcí pacienta z místa zásahu k lékaři ve vzdáleném bodě. Zároveň se již několik let zabýváme otázkou audio video komunikace mezi volajícím na linku 155 a operátorkou zdravotnického operačního střediska.

Posledně jmenovaný typ komunikace realizujeme pomocí aplikace Záchranka, která umožňuje operátorce jednak lokalizovat volajícího, který nedokáže vždy přesně popsat, kde se nachází, a tuto lokalizaci zobrazit na mapě, jednak lze z místa události zajistit videohovor, případně snímat místo události. Operátorka tak může mít přehled o dění na místě a může cíleně poradit volajícímu s poskytováním první pomocí. Tento audiovizuální záznam může být zároveň přenášen členům výjezdové skupiny, která je vyslána na místo události, takže záchranáři, nebo lékař mohou na svých tabletech sledovat komunikaci volajícího s operátorkou po celou dobu jízdy na místo.

Kromě samotného přenosu obrazu a zvuku z místa události umí tento systém také lokalizovat volajícího, a to s poměrně vysokou přesností. Poloha volajícího se následně zobrazí operátorce jako bod na mapě a již několikrát se takto povedlo upřesnit místo události, zejména pokud se jednalo o volajícího z terénu, např. ze silnice mimo obec, z lesní cesty, apod.

Operátorky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje tuto aplikaci testovaly po dobu několika měsíců v pilotním provozu a výsledky tohoto testování byly prezentovány veřejnosti v září roku 2020.  Aplikaci jsme následně nasadili do každodenního provozu, a to jako první záchranná služba v České republice.

Testování přenosu obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě rozlišení a v reálném čase tak, aby mohli komunikovat na dálku lékař s pacientem, případně lékař se záchranářem, který je fyzicky přítomen u pacienta, proběhlo v naší organizaci na podzim roku 2019 formou studie, jejíž výsledky byly publikovány následujícího roku v časopise Prehospital and Disaster Medicine, oficiálním časopise World Association of Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Studie ukázala, že tyto audio video konzultace jsou velmi dobře přijímány pacienty i personálem zdravotnických záchranných služeb, byť se jedná o nový prvek, na který si všichni zúčastnění budou postupně zvykat, než se z něj stane rutina. Nicméně se nám celý systém jeví do budoucna jako velmi perspektivní.

V současnosti pracujeme na tom, abychom i tento prvek telemedicíny zavedli do každodenní praxe. Máme již nainstalovaný příslušný software. Tentokrát se jedná o aplikaci Medtext, která bude v následujících měsících nejprve testována v pilotním provozu na výjezdových základnách v Karlových Varech a v Ostrově. Po ukončení testování hodláme tento systém uvést do provozu na všech našich výjezdových základnách.

Zároveň s tím řešíme i propojení této aplikace s lékařskými přístroji tak, aby se lékaři při rozhovoru s pacientem zobrazovaly na stavové liště měřené parametry, např. krevní tlak, puls, nebo EKG křivka. Posledním v současnosti plánovaným krokem je možnost přenášet zvuk z fonendoskopu při poslechu pacientových plic a srdce.

Všechny tyto technologie jsou samozřejmě náročné na kvalitní, spolehlivý a rychlý přenos velkého množství dat. Předpokládáme, že těmto našim požadavkům budou plně vyhovovat nově budované 5G sítě a samozřejmostí je také průběžná modernizace IT technologií naší zdravotnické záchranné služby.

„Naše záchranka je ve využívání moderních technologií na velmi vysoké úrovni a svědčí o tom i schopnost testování nových aplikací a jejich okamžité zavedení do praxe. Všechny tyto technologie jsou samozřejmě náročné na kvalitní, spolehlivý a rychlý přenos velkého množství dat. Tomu by měly plně vyhovovat nově budované 5G sítě. A kraj samozřejmě nadále počítá s průběžnou modernizací IT prvků zdravotnické záchranné služby,“ uzavřel hejtman Petr Kulhánek.

Foto: P.Peňás

Zdroj: FB ZZS Karlovarského kraje


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!