Region: Kraj přispěje na zdravotnickou osvětu a preventivní programy

Region: Kraj přispěje na zdravotnickou osvětu a preventivní programy
Věděli jste, že Karlovarský kraj přispívá na programy, díky nímž se veřejnost vzdělává v oblasti prevence nemocí a úrazů či je například podporována péče o naše duševní zdraví? Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení dotací v rámci každoročně vypisovaného dotačního titulu ve výši necelých 800 tisíc korun.

„Našim cílem je podporovat projekty v oblasti zdravotnictví, které jsou zaměřeny na osvětu a výchovu zdravého způsobu života a na prevenci zdraví a zmírňování následků onemocnění. Jen tak budeme moci udržet naši společnost zdravou a dlouhodobě v co nejlepší kondici. V letošním roce jsme na tyto účely měli z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 800 tisíc korun, přičemž celková částka, o níž si žadatelé zažádali přesáhla 1,2 milionu korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 200 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že pro rok 2023 byly podány žádosti přesahující celkovou alokaci dotačního programu, muselo dojít k jejích krácení. Mezi podpořenými projekty jsou například projekty zaměřené na poskytnutí první pomoci, preventivní vyšetření zraku u dětí, poradenství pro diabetiky, prevenci proti civilizačním chorobám nebo rehabilitace pro zdravotně postižené děti s využitím koní. S přispěním Karlovarského kraje se také uskuteční třeba Gerontologické dny, IX. Konference IZS či každoročně hojně navštěvovaná a u veřejnosti velmi oblíbená akce Barometr zdraví.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!