Problémy s rostoucího objemem odpadu na Vysočině

Problémy s rostoucího objemem odpadu na Vysočině
Kraj Vysočina hledá řešení rostoucího problému odpadu prostřednictvím spolupráce s Dolním Rakouskem v rámci projektu Interreg Rakousko - Česko. Cílem je motivovat obce k optimalizaci sběru a zpracování odpadu a zvýšit povědomí o prevenčních opatřeních.

Kraj Vysočina se snaží najít řešení pro stále rostoucí problém odpadu ve svém regionu. „Z našeho pohledu už řada podobných aktivit v kraji funguje. Jenom je potřeba je více propojovat a informovat o nich vhodnou formou veřejnost,' uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. Cílem kraje je motivovat místní obce a města, aby se zabývaly optimalizací sběru a zpracování odpadu na svých územích.

Aby bylo možné řešit tuto problematiku efektivněji, Kraj Vysočina se rozhodl ve spolupráci s odborníky z ostatních krajů a partnerů z Dolního Rakouska připravit projekt do programu Interreg Rakousko - Česko. Tento projekt by měl poskytnout potřebnou publicitu novým způsobům předcházení vzniku odpadů a poukázat na dobrou praxi z obou zemí.

Kraj Vysočina již uskutečnil několik aktivit zaměřených na prevenci vzniku odpadu. Například přímo finančně podporuje budování nových nebo změnu stávajících zařízení pro sběr odpadů, včetně tzv. reuse center.

Dále také Kraj Vysočina spolupracuje na projektu Jsem zpět společnosti Elektrowin, který nabízí použité, ale funkční elektrospotřebiče potřebným osobám zdarma. Do této iniciativy se zapojují především neziskové organizace, sportovní kluby, mateřská centra a Potravinová banka Vysočina. Od začátku projektu už bylo takto předáno na tři stovky spotřebičů.

Mezi další významné aktivity patří projekt Nový život starým knihám, do kterého se zapojují střední školy a domovy pro seniory. Cílem této aktivity je prodloužit životnost knih a zároveň podpořit vazbu mezi mladší a starší generací.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!