Praha vytvořila informační leták a zřídila kontaktní linku pro pomoc s umisťováním dětí uprchlíků do škol

Praha vytvořila informační leták a zřídila kontaktní linku pro pomoc s umisťováním dětí uprchlíků do škol
Hlavní město Praha intenzivně řeší otázku ohledně pomoci ukrajinským uprchlickým rodinám nejen v rámci zajištění dostatečných ubytovacích kapacit, ale také se především snaží o ulehčení postupu spojeného s možností pokračovat uprchlickým dětem v jejich vzdělání. Město proto vytvořilo kontaktní linky a přehledné informace, jak v této věci postupovat a na koho se v jednotlivých městských částech obracet.
„V tuto chvíli už počítáme s dlouhodobějším scénářem, kdy se v průběhu letošního roku budeme snažit děti jazykově dovzdělat a vytvořit pro ně zázemí tak, aby mohly nastoupit do pražských škol a integrovat se do české majority. Je již evidentní, že se rodiny s dětmi domů na Ukrajinu v nejbližší době nevrátí, proto je z naší strany třeba, vytvořit jim podmínky pro adaptaci v nové zemi,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral. Magistrátní odbor školství, mládeže a sportu vytvořil informační leták s přehledem nejčastějších dotazů a informací k umístění ukrajinských dětí do mateřských, základních a středních škol v hlavním městě Praze. Leták je k dispozici jak v českém, tak v ukrajinském jazyce, a je distribuován v asistenčních centrech, školách a v městských částech. S dotazy je možné se obracet na kontaktní telefonní linku: +420 236 005 901 či využít e-mail: skoly@praha.eu.  Letáky k náhledu: Leták CZ Leták UA  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!