Praha finančně podpoří náročnou obnovu objektu Gymnázia Jana Patočky

Praha finančně podpoří náročnou obnovu objektu Gymnázia Jana Patočky
Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekonstrukci vnitřních prostor Gymnázia prof. Jana Patočky v Praze 1. Financování bude pro roky 2022-2027 hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy v předpokládané výši přes 12 milionů korun bez DPH.
„S problémy nedostatečných kapacit v pražských školách se potýkáme dlouhodobě a prioritně se zaměřujeme na jejich řešení. Prostřednictvím těchto plánovaných investičních akcí, které vycházejí z nezbytně nutné potřeby rozšiřovat či renovovat stávající prostory budov, chceme co nejlépe pokrýt zvyšující se poptávku po vzdělání na našich středních školách. Jedná se především o akce typu přestavby či vestavby jako je tomu i u Gymnázia profesora Jana Patočky, kde je důvodem realizace takovéto rozsáhlé finanční zakázky kompletní rekonstrukce školy a rozšíření jejích prostorových kapacit,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.  Konkrétně se jedná se o rekonstrukci stávajících vnitřních prostor, vestavbu atria s tělocvičnou na hlavním dvoře budovy, vestavbu podkroví nebo vertikální přístavbu v prostoru menšího jihozápadního dvora. Obnova vnitřních prostor školy zahrnuje úpravu vnitřních dispozic, rekonstrukci povrchů nebo výstavbu nových sociálních zařízení. V nově vybudovaném prostoru atria bude zase umístěna tělocvična a nad ní zastřešené foyer. Tělocvična bude navržena s vysokým stropem a bude vybudována přes dvě podlaží. Zvýší se tak kapacita pro výuku tělesné výchovy, která je v současné době nedostatečná a je řešena pronájmy v jiných prostorách. Vzniklé foyer nad nově vybudovanou tělocvičnou bude sloužit pro trávení volného času mezi vyučovacími hodinami a dále ke komunitnímu setkávání žáků, učitelů a také pro veřejné akce pořádané školou. Vestavbou podkroví potom vzniknou nové prostory pro výuku a potřebné sociální a administrativní zázemí školy. Vzhledem k podkrovní vestavbě bude rovněž nutné vybudovat výtah, díky čemuž bude škola nově bezbariérová. Rekonstrukce zahrnuje v neposlední řadě i výměnu vnitřních instalací školy. Nově vybudované prostory nahradí učebny a zázemí, které si v současnosti škola musí pronajímat v okolí. Přesuny mezi dvěma pracovišti jsou dlouhodobě neúnosné, jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!