Praha 2 pokračuje v revitalizaci Riegrových sadů

Praha 2 pokračuje v revitalizaci Riegrových sadů
Praha 2 postupně revitalizuje jeden z nejkrásnějších pražských parků – Riegrovy sady.

Aktuálně probíhající práce v části parku podél ulice Vozová navazují na předchozí etapu revitalizace sadů nad pomníkem F. L. Riegra, která byla dokončena v červnu 2019.

Celková revitalizace parku je realizována postupně v rámci jednotlivých ucelených etap. Architektonické a urbanistické řešení revitalizace, jejímž autorem je doc. Matouš Jebavý, vychází ze stávajícího dochovaného řešení této části parku. V roce 2017 byla zrealizována rekonstrukce historické brány Vozová v zadní části parku, o dva roky později v roce 2019 proběhla celková revitalizace prostoru hlavního výhledu na Prahu a Pražský hrad.

Tato etapa revitalizace spočívá v rekonstrukci povrchů parkových cest, odvedení srážkových vod do vsakovacích galerií, rekonstrukci stávajících vodních prvků a instalaci nových pítek či vybudování přírodního amfiteátru. Zároveň se počítá s obnovou romantické části parku a demolicí zázemí pro zahradníky. Dojde i k rozšíření parkového mobiliáře (nové lavičky a odpadkové koše) či instalaci litinových patníků, které zabrání nežádoucímu vjezdu do parku.

Návštěvníci parku jistě ocení i plánovanou proměnu zdejšího romantického zákoutí s umělými modelovanými pařezy a kořeny. Dojde k obnově stávajícího ptačího pítka i litinové pumpy, které mají historickou hodnotu. Nově budou vybudovány skalní výchozy ve formě amfiteátru pod objektem Mlíkárny.

„Skalní výchozy budou připomínat hlediště pro diváky a travnatá plocha, která nahradila bývalou požární nádrž, bude vybavena odběrným místem elektrické energie. Místo tak získá širší společenské a rekreační využití,“ dodává místostarosta pro územní rozvoj a životní prostředí Václav Vondrášek.

Součástí revitalizace budou i sadovnické práce, které se týkají zejména zakomponování skupin keřů a solitérních stromů tak, aby byl umožněn výhled na severní část města. Dojde k nové výsadbě dřevin na svazích, konkrétně 48 kusů stromů, 2.240 kusů keřů a 18.000 kusů cibulovin. V místě odstraněného zázemí pro zahradníky vznikne nová cesta lemovaná duby, jabloněmi a třešněmi s doplněním růží a vyšších kvetoucích keřů.

V rámci této etapy dojde k přímému propojení Riegrových sadů s Rajskou zahradou v sousední městské části Praha 3. Revitalizace bude dokončena do konce tohoto roku. Náklady na stavební a sadovnické práce činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 55.626.313,01 Kč.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!