Posuny výplatních termínů důchodů v závěru roku 2023 a v roce 2024

Posuny výplatních termínů důchodů v závěru roku 2023 a v roce 2024
Stejně jako každý rok posouvají státní svátky v jeho závěru a v roce nadcházejícím termíny výplaty všech druhů důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát.

Letošní vánočnísvátky mírně posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody s výplatním termínem na Štědrý den, tedy v neděli 24. 12. 2023, budou vyplaceny již v pátek 22.12. 2023, a důchody s výplatním termínem 22. 12. 2023 budou vyplaceny o den dříve, tedy 21. 12. 2023. Podobně se posunou
i výplatní termíny připadající na státní svátky v roce 2024.Důchody s výplatnímtermínem:

Budou vyplaceny:

22. prosince 2023

21. prosince 2023

24. prosince 2023

22. prosince 2023

8. května 2024

7. května 2024

4. července 2024

3. července 2024

6. července 2024

4. července 2024

20. prosince 2024

19. prosince 2024

22. prosince 2024

20. prosince 2024

24. prosince 2024

23. prosince 2024
Důchody vyplácí Českás práva sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15. dni v měsíci.

Oddělení komunikace ČSSZ

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!