Plzeň vyhlásí dotační program v oblasti sociálního začleňování

Plzeň vyhlásí dotační program v oblasti sociálního začleňování
Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2022 je název dotačního programu, který na svém zasedání v pondělí 14. března schválila Rada města Plzně.

 Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně v tomto programu rozdělí 2,5 milionu korun.

„Program je určen především pro organizace, které na území města Plzně poskytují nejrůznější sociální a podpůrné služby. Chceme je podpořit v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a lidi v něm žijící potřebná,“ uvedl náměstek primátora města Plzně David Šlouf, do jehož gesce mimo jiné spadá i oblast sociálního začleňování. „Oblastí, které chceme v rámci tohoto dotačního tituly podpořit, je opravdu hodně. Dotační program je cílen například na financování projektů, které budou směřovat k podpoře osob žijících v nevyhovujících podmínkách k hledání lepší formy bydlení, či k podpoře projektů, které klientovi pomohou se získání zaměstnání a jeho udržením. Chceme dále podpořit také aktivity zaměřené na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené lidem se sníženým přístupem ke standartní zdravotní péči nebo aktivity, které zajistí lidem bez domova kvalitní stravování, a podobně,“ upřesnil David Šlouf a dodal, že realizace těchto projektů může probíhat až do konce roku 2023.

Žádosti o dotaci bude možné podávat od 9. do 11. května. Původně byl naplánován dubnový termín, ale většina poskytovatelů sociálních služeb v tomto čase zabezpečuje péči, pomoc a podporu lidem, kteří prchají z Ukrajiny před válečným konfliktem. Díky pozdějšímu termínu předložení žádostí budou mít čas na přípravu projektů a zpracování žádostí.


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!