Plzeň ve čtvrtek otevírá vyhřívaný stan pro bezdomovce

Plzeň ve čtvrtek otevírá vyhřívaný stan pro bezdomovce
Plzeň připravila vyhřívaný velkokapacitní stan pro lidi bez domova, otevře jej poprvé ve čtvrtek 15. prosince ve 20 hodin.

Plzeň připravila vyhřívaný velkokapacitní stan pro lidi bez domova, poprvé se otevře ve čtvrtek ve 20 hodin v areálu DEPO2015 v Cukrovarské ulici. Zázemí v podobě lůžek, spacáků a základního teplého jídla poskytne denně až 70 lidem. Město tak chce pomoci přečkat mrazivé dny lidem bez přístřeší.

„Vnímám jako naši povinnost postarat se o všechny, kterým v těchto mrazivých dnech chybí střecha nad hlavou. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům, kteří se na této pomoci podílí, protože jejich přínos je neocenitelný,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.

„Stan bude vyhřívaný, spát se bude na lůžkách, spacáky budou mít klienti buď vlastní, nebo je zapůjčíme. Provoz zajistí Středisko křesťanské pomoci Plzeň svými zaměstnanci a také pomocí pracovníků z jiných neziskových organizací. K dispozici budou i sprchy a toalety v samostatných buňkách,“ přiblížila radní města Plzně pro bytovou oblast včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Provozní doba vyhřívaného stanu bude od 20 do 8 hodin, příchod na noční centrum je možný do 21 hodin. Od 21:30 do 6:30 hodin platí noční klid. Stan bude rozdělen na část pro ženy a část pro muže a páry. Vzhledem k tomu, že někteří lidé bez domova mají i psy, bude poskytnuto zázemí i pro ně. Psi do stanu smí, a to na vodítku. Klienti mohou být na místě také ošetřeni díky projektu Street medicine, který realizuje Český červený kříž. Cílem je poskytovat zdravotní péči a poradenství zranitelným skupinám obyvatel a osobám bez přístřeší.

V centru budou platit pravidla, jako jsou zákaz kouření v prostorách stanu, konzumace alkoholu a aplikace drog v celém areálu DEPO2015, zákaz donášení drog a alkoholu do centra, stejně tak zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Vyžadováno bude, aby přítomní dodržovali pokyny pracovníků, respektovali se mezi sebou navzájem, dodržovali pořádek, uklízeli si po sobě, dodržovali noční klid a další. V případě porušení daného řádu bude možné klienta vykázat.

Vybavení stanu a pomoc s jeho stavbou zajistil Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, na zajištění organizace se podílí Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!