Plzeň požádá o dotaci na rekonstrukci bytů pro klienty Ledovce

Plzeň požádá o dotaci na rekonstrukci bytů pro klienty Ledovce
Město požádá Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky o dotaci na rekonstrukci bytů pro účely sociální služby chráněného bydlení, kterou bude poskytovat Ledovec, z. s.

Velkometrážní byty, které budou upraveny pro jejich potřeby, se nacházejí v centru Plzně v Sedláčkově a Františkánské ulici. Podání žádosti schválili zastupitelé.

„Náklady na projekt se odhadují na 6 milionů korun, výše dotace může představovat maximálně 75 procent uznatelných nákladů, jeho realizace se předpokládá v letech 2021 až 2022,“ uvedl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Ledovec je nezisková organizace, která buduje a provozuje komunitní multidisciplinární služby pro osoby zejména s duševním onemocněním v Plzeňském kraji a vytváří prostředí, které jim pomáhá na jejich cestě k zotavení. „V bytech bude Ledovec poskytovat sociální službu chráněné bydlení. Cílovou skupinou budou lidé od 18 do 64 let, kteří mají duševní onemocnění a v důsledku této nemoci nemají dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu v běžném prostředí, ale přitom nepotřebují celodenní podporu sociálního pracovníka,“ uvedla Karolina Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně.

Petr Moravec, sociální pracovník a finanční manažer Ledovce připomněl, že do služby Chráněné bydlení Ledovec jsou přednostně přijímáni lidé žijící či mající vazby, například rodinné či pracovní, k Plzeňskému kraji. „Délka využívání služby je individuální, obvykle dva až čtyři roky. Díky rekonstrukci bytů se zvýší dosavadní kapacita služby z 18 na 24 lůžek,“ dodal.

ilustrační foto

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!