Plzeň chce snížit vizuální smog, vypisuje dotace

Plzeň chce snížit vizuální smog, vypisuje dotace
Motivovat podnikatele v centrální části Plzně, zkvalitnit označení jejich provozoven a podniků a snížit vizuální smog se rozhodlo město Plzeň.

Radní proto na svém jednání 14. března 2022 schválili vyhlášení Dotačního programu na podporu řádného označení provozoven v roce 2022. Finanční dotace v celkové výši 100 tisíc korun je určena na grafický návrh, materiál, výrobu a montáž označení provozoven. Žádosti pouze v listinné formě přijímá Technický úřad Magistrátu města Plzně od 16. dubna do 6. května 2022.

„Je to jeden z kroků, jak udělat veřejné prostranství přívětivější. Cílem je postupně snižovat vizuální smog, tedy mimo jiné eliminovat křiklavá a například i nevhodně velká a nevhodně umístěná označení na obchodech, provozovnách a podobně. Tímto provozovatelům říkáme: pojďte, přemýšlejte s námi o tom, jak by mohla tvář centra vypadat, zapojte se,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Dotační program nabízí možnost získat finanční příspěvek na grafický návrh označení, případně i vizuálního stylu provozovny a na náklady na materiál, výrobu a montáž. O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby, jejichž provozovny se nachází v parteru budov (v přízemí do ulice) na území centrální oblasti města. Dotace se nevztahuje na provozovny v městských objektech, které řeší vzhled provozovny v rámci nájemních smluv.

Celkový objem dotačního programu činí 100 tisíc korun. Výše dotace se bude odvíjet od délky parteru provozovny, počítá se s dvěma tisíci korun na metr, maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout 15 tisíc korun. Žádosti projdou hodnotícími kritérii a bodovým systémem pro stanovení pořadí jejich vyřizování, pořadí nebude mít vliv na stanovení výše dotace.

Zpracování dotačního programu vyplývá z Plánu regulace vizuálního smogu, který schválila Rada města Plzně v říjnu 2020. Označení velkého množství provozoven v daném území Plzně není v souladu s Manuálem označování provozoven, který připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v květnu 2020. Schválení žádostí v orgánech města se předpokládá v červnu tohoto roku.

Dotační program bude zveřejněn na webu města www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace/.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!