Osm sociálních bytů chce Plzeň ve svém nevyužívaném domě U Radbuzy

Osm sociálních bytů chce Plzeň ve svém nevyužívaném domě U Radbuzy
Plzeň podá žádost o dotaci na úpravu jednoho ze svých bytových domů, chce v něm sociální bydlení, tedy osm bytových jednotek.

 Jedná se o objekt U Radbuzy 8, z Integrovaného regionálního operačního programu může město získat až 90 procent z celkových způsobilých nákladů, tedy maximálně 9,192 milionu korun. Projekt by měl být hotov do 30. září 2020, celkové náklady jsou odhadnuty na 13,7 milionu korun včetně DPH. Podání žádosti schválila Rada města Plzně.

„Chceme nyní nevyužívaný objekt zrekonstruovat a vytvořit v něm osm malometrážních bytů o rozloze 31 až 43 metrů čtverečních,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Stavební řešení zahrnuje vnitřní prostory objektu včetně zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky, dále rekonstrukce vnější fasády objektu včetně oken a střechy a také je součástí projektu úprava dvora přiléhajícího k objektu.

Hlavním cílem města Plzně je nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení. Město se snaží pomocí různých projektů a opatření postupně snižovat počet sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, stejně tak i předcházet vzniku sociálně vyloučených lokalit.

Žádost město podá do 83. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Integrované projekty ITI a navazující 25. výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI, specifický cíl 2.1 — Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Realizace projektu se předpokládá v roce 2020. Náklady na realizaci stavby ve výši 13,7 milionu korun včetně DPH budou předfinancovány a spolufinancovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace.

ilustrační foto

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!