Národní muzeum zachraňuje památky v Sýrii

Národní muzeum zachraňuje památky v Sýrii
Národní muzeum v minulých dnech transportovalo ze Sýrie sbírkové předměty Národního muzea v Damašku určené k restaurování těmi nejlepšími odborníky z konzervačních a restaurátorských pracovišť Historického muzea Národního muzea.

Pokračuje tak pomoc při záchraně světového kulturního dědictví v Sýrii, kterou Národní muzeum zajišťuje již 5 let na základě prvotního vládního programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence v Sýrii v letech 2016–2019. Program nyní pokračuje díky vyhlášení Rekonstrukčního programu České republiky v regionu Blízkého východu v období 2022–2024. Vedle Sýrie se Národní muzeum podílelo na záchraně předmětů kulturní a historické hodnoty v Afghánistánu a v současnosti i na Ukrajině.

Národní muzeum poskytuje od roku 2017 každoročně pomoc syrským kolegům přes Generální ředitelství památek a muzeí Syrské arabské republiky. Jedná se o součást humanitární a rozvojové pomoci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence v Sýrii. Muzeum zajišťuje část materiálního zázemí pro restaurátorské a konzervátorské práce v Damašku, kde panuje absolutní nedostatek potřebného materiálu. Přispívá tak každoročně k záchraně kulturního dědictví Sýrie, jež bylo zničeno válečným konfliktem. Jen v roce 2021 bylo odesláno celkem 21 palet s potřebným materiálem. V současnosti dospěla pomoc od Národního muzea do další fáze, kdy bylo přímo z Damašku převezeno 20 vzácných historických předmětů, které budou restaurovány v dílnách Národního muzea. Transport se uskutečnil za pomoci Armády České republiky.

Jedná se o 20 převážně kovových artefaktů z doby bronzové (z období 2500–1500 př. n. l.) a z antiky. Mezi nejvzácnější předměty určené k restaurování patří například nálezy v podobě bronzových sošek, bronzová jehlice z Ugaritu a tři kamenné náhrobní reliéfy z Palmýry (dvě sochy žen a jedna socha muže).

Zrestaurované předměty budou následně vystaveny v Národním muzeu v rámci výstavy, která vznikne ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro památky a muzea Syrské arabské republiky. Nejpozději v roce 2023 pak budou artefakty navráceny zpět do Sýrie.

Konzervační a restaurátorské pracoviště Historického muzea Národního muzea jsou specializovaná podle druhů materiálů. Právě kov je materiálem, na který má Národní muzeum jedny z nejlepších odborníků s vynikající odbornou praxí. Je tomu tak zejména proto, že množství a spektrum předmětů ve správě Národního muzea zahrnuje sbírkové doklady hmotné kultury od nejstarších dob po současnost. Své restaurátorské postupy budou konzervátoři současně konzultovat s odborným oddělením Národního muzea, které se věnuje pravěké a starověké archeologii a u restaurování budou přítomni i odborníci ze Sýrie, kteří zároveň projdou školením moderních restaurátorských metod.

„Národní muzeum České republiky patří mezi uznávaná muzea s mezinárodním renomé a významnými zahraničními kontakty. Naši pracovníci jsou členy mezinárodních vědeckých týmů, dosahují excelentních výsledků a publikují v prestižních odborných časopisech. Muzeum vypravuje expedice do celého světa, vede archeologické výzkumy v několika státech, naši restaurátoři patří k evropské špičce. Naše znalosti, kapacity a možnosti se již několik let snažíme využívat i při záchraně světového kulturního dědictví, tam kde je ničeno a ohrožováno. Afghánistán, Ukrajina, Sýrie. Jsem hrdý na to, že i v umění pomáhat umíme být na světové úrovni,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Archeologický výzkum

Národní muzeum také v rámci spolupráce se syrskými kolegy v roce 2019 získalo možnost archeologických průzkumů na lokalitě Tell Al-Shamiya nedaleko Latakie. Tým Archeologického oddělení Národního muzea zde zkoumá osídlení během doby bronzové až železné. Archeologicky je doložen časový úsek přibližně mezi lety 2100 až 700 př. n. l., přičemž je tato oblast velmi atraktivní právě tím, že dokumentuje život lidí po poměrně dlouhý časový úsek. Průzkum se zaměřuje mimo jiné na zjištění, co se zde odehrávalo právě ve 12. stol. př. n. l., kdy dochází v?široké pobřežní oblasti k celkovému kolapsu, zaniká Ugarit a hroutí se další významná centra. Další expedice na tuto lokalitu je plánována na říjen 2022 s cílem získat řadu nových dat k sídlištní struktuře, ale i přírodnímu prostředí.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!