Město Plzeň pronajme další tři byty v rámci koncepce sociálního bydlení

Město Plzeň pronajme další tři byty v rámci koncepce sociálního bydlení
Radní města schválili uzavření dalších tří nových nájemních smluv městských bytů v Plzni, a to v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení.

Jedná se o pronájem bytů na adrese Husovo náměstí 2, Klatovská třída 164 a Plachého 42. Zároveň s uzavřením nájemní smlouvy bude uzavřena Dohoda o poskytování sociální práce s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Na Husovo náměstí se jedná o pronájem bytu 1+1 rodině, ta byla doporučena sociální pracovnicí azylového domu pro rodiny s dětmi MáTa pro rodinu, z.s. Rodina dříve našla bydlení ve Fondu ohrožených dětí, poté v azylovém domě pro rodiny s dětmi, naposledy v organizaci Naděje, zařízení Černická. Na Klatovské třídě město pronajme byt o velikosti 2+1 manželům se čtyřmi dětmi, na jejichž případ upozornil sociální pracovník Městského obvodu Plzeň 2. Rodina nyní žije v azylovém domě MáTa. „Oba byty byly rekonstruovány za pomoci finančních prostředků v rámci výzvy číslo 35 IROP Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání jeden rok bez prolongace, s výší nájemného 57,47 Kč/m2,“ vysvětlil radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Třetím uvolněným bytem pro daný projekt je byt na adrese Plachého 42 o velikosti 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena s mužem s postižením. Na území města Plzně neexistuje žádná sociální služba, která by umožňovala lidem s mentálním postižením samostatně bydlet a ještě za podpory sociálního pracovníka. „Rekonstrukce domu v Plachého 42 byla dokončena na podzim letošního roku, v objektu vzniklo celkem 13 bytových jednotek 1+1 a 1+kk. Celkové náklady na rekonstrukci činily 10,5 milionu korun a kompletně je uhradilo ze svého rozpočtu město Plzeň. Objekt Plachého 42 bude určen pro lidi, kteří se nemohou za tržních podmínek dostat ke standardnímu nájemnímu bytu,“ dodal David Šlouf.

„Na projekt nazvaný Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni jsme získali 11,8 milionu korun z Evropské unie a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů. Projekt radnice spustila letos 1. března a zaměřuje se na lidi ohrožené ztrátou bydlení,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí. Cílem bude zajistit takovým osobám žijícím v Plzni dostupné nesegregované bydlení, stejně tak zajistit bydlení těm, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení město také odzkouší novou metodiku sociální práce s klienty a zaměří se i na prevenci ztráty bydlení. Mezi zvláště ohrožené osoby, které nejsou schopny si zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a kterým bude v rámci projektu věnována maximální pozornost, patří senioři, zdravotně postižení, mládež odcházející z dětských domovů, ovdovělí s dětmi nebo samoživitelky, tedy osoby přímo ohrožené ztrátou bydlení.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!