Kraj podpoří mateřská centra i sociální služby

Kraj podpoří mateřská centra i sociální služby
Rada kraje schválila rozdělení dotací ve výši 1,5 mil. Kč mezi 24 žadatelů z dotačního titulu Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024.

Cílem programu je podpora a rozšíření činnosti zmiňovaných center. 

Dotace z programu podpory sociálních služeb

Rada projednala poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024“ v celkové výši 29 mil. korun, z toho neinvestiční prostředky činí 24 mil. Kč (provozní podpora základních činností sociálních služeb), investiční 5 mil. Kč (např. automobily pro terénní služby, vybavení zařízení sociálních služeb - tabletové vozíky, pračka, myčka, zvedák).

O neinvestiční podporu podalo žádost 86 registrovaných sociálních služeb 41 poskytovatelů sociálních služeb v celkovém objemu 52,9 mil. korun, přičemž rozdělovaná částka činila 24 mil. korun. Rada rozhodla o poskytnutí dotací ve výši 730.769 korun. Dále na návrh komise pro rozdělení finančních prostředků odsouhlasila rozdělení neinvestiční dotace v celkové výši 23,22 mil. korun a doporučila ZPK poskytnutí těchto dotací schválit. „Dotace budou po jejich schválení Zastupitelstvem PK jako součást vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a majetku Martin Záhoř. 

O investiční podporu, pro kterou bylo v Programu alokováno 5 mil. korun, zažádalo 19 poskytovatelů sociálních služeb na 30 investičních akcí v celkovém objemu 7,48 mil. korun. Rada rozhodla o poskytnutí dotací v celkové výši 5 mil. korun.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!