Kraj navýšil finance na stavby v Klatovské nemocnici

Kraj navýšil finance na stavby v Klatovské nemocnici
Rada kraje schválila navýšení částky ve výši 4 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na dostavbu budov SO1 a SO2 v monobloku a výstavbu nové budovy S07 u monobloku v Klatovské nemocnici.

Tuto akci sloučila s akcí zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu projektu na vybudování urgentního příjmu v Klatovské nemocnici. „Celková částka na vypracování projektových dokumentací tak činí 18,52 mil. korun.  Prodloužen byl i termín jejich dokončení až do roku 2024,“ informoval náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Dále rada schválila stavební úpravy druhého nadzemního podlaží v objektu č. 204.  Je na ně vyčleněno 4,6 mil. Kč a spočívají ve změně původního užívání prostor 2.NP jako lůžkového oddělení ORL na lůžkové oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Změnou charakteru pacientů dojde mimo jiné k nutnosti vybudování dvou venkovních únikových schodišť z 2.NP objektu čp. 204.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!