Kraj chce spolupracovat s Ivano-Frankivskou oblastí

Kraj chce spolupracovat s Ivano-Frankivskou oblastí
Rada kraje odsouhlasila a doporučila Zastupitelstvu PK schválit na jeho nejbližším zasedání (5. 9. 2022) uzavření deklarace o spolupráci kraje s ukrajinskou Ivano-Frankivskou oblastí.

Do kontaktu s vedením tohoto  ukrajinského regionu vstoupilo vedení kraje prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Svůj zájem na navázání vzájemných vztahů a uzavření partnerské spolupráce vyjádřily obě strany v polovině dubna (21. 4. 2022) prostřednictvím videohovoru. Znění a obsah deklarace vzešlo z konzultací mezi oběma stranami a bylo odsouhlaseno vedením obou krajů. 

„Uzavření partnerství má nejen symbolický význam v podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu a nezávislost. Naším cílem a záměrem je po skončení válečného konfliktu provozovat běžnou, plnohodnotnou a oboustranně prospěšnou spolupráci mezi regiony. Stejně jako s regiony směrem na západ, Horní Falcí, Dolním Bavorskem a dalšími, bude založená na spolupráci v různých oblastech veřejné správy,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že uzavření Deklarace o spolupráci nezakládá žádné finanční nároky. 

Formy spolupráce budou konkrétně zaměřené na oblasti následující oblasti: průmysl, zemědělství, doprava a ochod; věda, technologie a vzdělávání; zdravotní péče a sociální sféra; místní samospráva; kultura a umění; rozvoj cestovního ruchu a sportu; ochrana životního prostředí a racionální využívání přírodních zdrojů. Strany se také zaměří na výměnu informací a zkušeností z oblasti fondů EU a na podporu společných  projektů. „Rovněž se zaměří na podporu navazování spolupráce s orgány místní samosprávy obou regionů, navazování vztahů mezi podniky, obchodními komorami, vědeckými institucemi a zdravotnickými a sociálními zařízeními. Deklarace bude uzavřena na dobu neurčitou,“

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!