Konec dubna patří pacientům s poruchami imunity. Přijďte darovat plazmu do Avalonu

Konec dubna patří pacientům s poruchami imunity. Přijďte darovat plazmu do Avalonu
Více než 6 milionů lidí na světě trpí nějakou vrozenou poruchou imunity. Onemocnění nazývaná primární imunodeficience jsou spojena se špatným fungováním imunitního systému. Nejčastěji jsou spojena s poruchami tvorby protilátek.

Jedinou pomoc představují léky na bázi krevní plazmy, která se odebírá od dobrovolných dárců. Světový týden primárních imunodeficiencí, který probíhá od 22. do 29. dubna, si klade za cíl přispět ke zvýšení povědomí o těchto poruchách imunity a zdůraznit význam dárcovství krevní plazmy.

Pacienti s poruchami imunity většinou potřebují ke své léčbě imunoglobulin. Ten je jednou z bílkovin obsažených v krevní plazmě, a proto je krevní plazma pro jeho výrobu klíčová. "Pacienti trpící primárními imunodeficity a jejich léčba plně závisí na lécích získaných z plazmy. Bez nich by nemohli žít normální život," vysvětluje Jan Štěpánek z české sítě dárcovských center sanaplasma, která je součástí globální značky BioLife - lídra v oboru sběru vysoce kvalitní plazmy, která se zpracovává na život zachraňující plazmatické terapie. "Plazmu nelze vyrobit. Lze ji pouze darovat, proto jsou odběry plazmy od dárců klíčové pro záchranu životů a zlepšení kvality života těchto pacientů," dodal Jan Štěpánek.

Primární imunodeficience (PID) se projevují především opakovanými infekcemi nebo problémy s jejich léčbou. Protilátky v těle nefungují nebo fungují nedostatečně. Pak i mikroorganismy, které jsou pro ostatní lidi neškodné, mohou pacientům způsobit vážné zdravotní problémy. V závažnějších případech imunitní systém napadá také vlastní buňky a tkáně. “Existuje téměř 400 různých onemocnění souvisejících s poruchami imunity. Někteří lidé jsou náchylní k infekcím,  mohou mít zvýšenou dispozici ke vzniku nádorových onemocnění nebo častěji trpí alergiemi. Forma a intenzita problému je velmi individuální,” říká hematoložka Alice Drábková ze společnosti sanaplasma.

Stejně jako u jiných vzácných onemocnění je diagnostika PID velmi složitá. Někdy může trvat mnoho let, než je PID správně diagnostikována. Světový týden primárních imunodeficiencí je organizován s cílem pomoci vzdělávat lékaře a veřejnost o těchto onemocněních.

V Plzni můžete krevní plazmu darovat v centru Avalon na roku Poděbradovy a Kovářské ulice.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!