Karlovy Vary: Pozor první školní den u některých škol

Karlovy Vary: Pozor první školní den u některých škol
Pokud Vaše děti navštěvují ZŠ Poštovní nebo ZŠ Jana Amose Komenského, věnujte pár okamžiků této zprávě. Dopravní situace u některých škol může být trochu jiná, než před prázdninami.

ZŠ Poštovní

Od 10. července probíhá stavba "Cyklotrasa B4 a křižovatka ulic Západní a Šumavská", díky které bude nová křižovatka bezpečnější pro všechny zúčastněné, od chodců, a cyklistů, které bezpečněji převede přes frekventovaný uzel, až po řidiče, kteří budou moci využít odbočovací pruhy a díky tomu strávit méně času čekáním v křižovatce. V první etapě je uzavřena ulice Západní mezi odbočkou do Šumavské a k tuhnickému Penny, tato uzavírka je nově prodloužena do 18. září.

Důvodem byla nutnost většího rozsahu sanačních prací na přestavovaném úseku daná zjištěním nevhodného materiálu podloží , tvořeném navážkou a sutinami budov. Po dohodě s ČEZ Distribuce byla také provedena mechanická ochrana zemního vedení vysokého napětí v Západní ulici a na několik dní přerušily práci i přívalové deště. 

Pro první školní dny to znamená, že příjezd ke škole bude možný pouze skrz Šumavskou ulici. V následující druhé etapě bude Šumavská ulice slepá, nebude možný půjezd mezi Šumavskou a Západní, jen přes Moskevskou. 

ZŠ Jana Ámose Komenského

V Kollárově ulici nad touto školou bylo zvykem parkovat "kde se dá", což znamenalo často bezpečnostní rizika jako nedodržování minimálního průjezdného profilu nebo rozhledových poměrů. Od poloviny července je ulice jednosměrná, dá se do ní vjet pouze z kruhové křižovatky se Starou Kysibelskou. Díky tomu mohlo vzniknout 56 předpisy splňujících parkovacích míst po obou stranách ulice, včetně 4 parkovišť pro handicapované a nových míst K+R - Kiss & Ride pro bezpečné vysazení nebo nabrání dětí.

Z ulice je možné vyjet přes Blahoslavovu zpět na kruhovou křižovatku se Starou Kysibelskou, přes Čechovu ulici na Lidickou anebo kolem ubytovny Drahomíra vyjet na Starou Kysibelskou pod školou.

Letos byly osazeny zábrany a provedeno vodorovné dopravní značení, příští rok o prádninách budou provedeny stavební úpravy této části ulice. 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!