Karlovarsko: Dny pro zdraví připomenou lidem důležitost prevence onkologických onemocnění

Karlovarsko: Dny pro zdraví připomenou lidem důležitost prevence onkologických onemocnění
Včasná prevence je v oblasti onkologie klíčová. Proto se první „Dny pro zdraví a nejen proti melanomu“ budou věnovat právě prevenci vzniku nádorových onemocnění. Prostor dostanou například ukázky samovyšetření, představení screeningových programů a vyšetření znamének dermatologem.

Program, který bude mít zastávky v Sokolově, Karlových Varech a Chebu, pořádá společnost Dialog Jessenius pod záštitou Hlasu onkologických pacientů ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a jednotlivými městy.

V Karlovarském kraji doposud chybí komplexní krajské onkologické centrum, nepracuje zde ani žádná pacientská organizace, která by se věnovala osvětě v oblasti nádorových onemocnění. To vedlo společnost Dialog Jessenius k uspořádání „Dnů zdraví a nejen proti melanomu“. První ročník se uskuteční ve středu 13. září v Sokolově, v úterý 26. září v Karlových Varech a v úterý 3. října v Chebu, vždy v čase od 11 do 18 hodin.

Projekt je zaměřený na edukaci a je určený široké veřejnosti. „Karlovarský kraj se rozhodl tuto akci podpořit zejména s ohledem na počet onkologických pacientů v regionu. Chceme připomenout nutnost prevence a upozornit na rizikové chování právě ve vztahu k nádorovým onemocněním a zvyšovat povědomí veřejnosti o možnostech, jak jim v maximální možné míře předcházet,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

„Správné informace jsou zdraví a život zachraňující,“ doplnila Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius a místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů. „Čím dříve jsou nádory odhaleny, tím je jejich léčba snazší.“ Hlavními tématy Dne zdraví proto budou nádory prsu, varlat, prostaty, gynekologické nádory se zaměřením na vakcinaci HPV, nádory tlustého střeva, nádory kůže a plic.

Návštěvníci si mohou přímo na místě nechat vyšetřit pigmentová znaménka dermatologem, seznámit se se screeningovými programy nebo si sami vyzkoušet samovyšetření prsů a varlat 

na speciálních anatomických modelech. 

Nebudou chybět ani edukační informační stánky s tematickými letáky a brožurami. Kromě onkologické prevence se program zaměří i na všeobecné informace o životním stylu, zdravém pohybu a výživě. Přestaví se také Národní zdravotní informační portál NZIP a manuál onkologické prevence a včasné diagnostiky Hlidej.se. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!