Kardiocentrum v KKN obhájilo akreditaci

Kardiocentrum v KKN obhájilo akreditaci
Dalším specializovaným pracovištěm Karlovarské krajské nemocnice, které obhájilo akreditaci na na nadcházejících pět let, je Kardiocentrum. To je jediné svého druhu v Karlovarském kraji a poskytuje kardiovaskulární péči nejen obyvatelům z regionu, ale i pacientům ze sousedních krajů.

Kardiocentrum je nedílnou součástí Karlovarské krajské nemocnice již 15 let. Obor, který byl původně začleněn do interní medicíny, se zde postupně rozvíjel, a v posledních letech se etabloval rozšířením spektra prováděných výkonů, jakými jsou implantace biventrikulárních defibrilátorů, radiofrekvenční ablace složitějších forem arytmií, možnost implantace ECMO (mimotělního oběhu) pro kriticky nemocné pacienty a v neposlední řadě uzávěry defektů mezisíňové přepážky. Díky tomu nemusí obyvatelé Karlovarské kraje za touto specializovanou péčí dojíždět do Prahy, Ústí nebo Plzně, jako tomu bylo v minulosti. 

Ročně karlovarské Kardiocentrum ošetří více než 10 tisíc pacientů. K nejčastěji prováděným výkonům patří otevření zavřené tepny při infarktu myokardu. V posledních letech pak výrazně narostla také zmíněná implantace kardiostimulátorů nebo kardiodefibrilátorů. 

V čele karlovarského kardiocentra od roku 2016 stojí primář Alexandr Schee. O významném posunu kvality tohoto pracoviště svědčí nejen to, že je vybaveno nejmodernějším přístrojovým vybavením, ale i fakt, že dnes disponuje řadou odborníků publikujících v zahraničních odborných časopisech, i disponujících bohatými pracovními zkušenostmi z předních českých klinik. To že v letošním roce již poněkolikáté obhájilo status centra vysoce specializované kardiolovaskulární péče, je tedy jen dalším potvrzením jeho vysoké úrovně. 

Na přiloženém snímku je pan primář Schee u jedné ze dvou angiolinek karlovarského Kardiocentra. V případě že byste potřebovali i nějakou citaci přímo od pana primáře, je aktuálně na sále při výkonech, bude proto k dispozici až v odpoledních hodinách. Zdroj: Vladislav Podracký, tiskový mluvčí KKN, a.s.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!