Hlavní město pracuje na zvýšení bezpečnosti v pražských školách

Hlavní město pracuje na zvýšení bezpečnosti v pražských školách
Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, radní pro školství Antonín Klecanda a další odborníci zahájili jednání ohledně posílení bezpečnosti v pražských školách. V souvislosti s tragickými událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy chce hlavní město udělat vše pro to, aby byli nejen studenti, ale i všichni obyvatelé Prahy v bezpečí.
Vedení hlavního města Prahy intenzivně pracuje na tom, aby se zlepšila bezpečnost nejen ve školách, ale i celém městě. „Všechny nás šokovaly události na konci roku 2023, a proto jsme se okamžitě začali věnovat tomu, jak bezpečnost žáků, studentů i učitelů ještě více ochránit,“ říká primátor Bohuslav Svoboda. Radní hl. m. Prahy pro školství Antonín Klecanda je přesvědčený o tom, že je řada možností, jak pomoci prakticky i preventivně. „V Praze bylo na školách v rámci posledních let realizováno několik bezpečnostních auditů, úprav a opatření za účelem minimalizovat možná rizika. Samozřejmostí jsou stavební úpravy, omezené vstupy do budov na karty a čipy, klíčové je zároveň mít na dané situace řádně proškolený personál, což máme. Z tohoto důvodu se uskutečnila mnohá bezpečnostní školení, která byla velmi přínosná nejen pro management organizace, ale i pro samotné žáky. Máme v rozpočtu hlavního města vyčleněné finanční prostředky právě na tyto účely a v letošním roce budeme s aktivní prevencí pokračovat. Školení zajišťují odborníci a jedná se především o praktické dovednosti v rámci evakuace a invakuace. Tato školení se dlouhodobě těší obrovské popularitě a zájmu a hodláme v těchto aktivitách pokračovat, protože se opravdu jedná o stěžejní pilíř bezpečnostních opatření,“ vysvětluje radní Antonín Klecanda. Další kroky v rámci zajištění bezpečnosti škol v Praze budou následovat. „Všichni si uvědomují, jak důležité je, abychom byli připraveni na situace, kdy by mohli být žáci a studenti ohroženi. Pevně věřím, že se tragédie z konce minulého roku nikdy nebude opakovat. Přesto je nutné potenciální hrozby nepodceňovat v žádném ohledu,“ doplňuje primátor Bohuslav Svoboda. „Je potřeba, aby všechny osoby v dané instituci byly aktivně proškoleny a jejich znalosti je nutné aktualizovat v pravidelných intervalech, jelikož převážně ve školách dochází k velké obměně osob. Hlavní město bude i nadále v těchto preventivných bezpečnostních školeních pokračovat, k dispozici mají školy také interní metodické doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany škol,“ uzavírá radní Antonín Klecanda.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!