FN Plzeň využívá v rehabilitační léčbě virtuální realitu

FN Plzeň využívá v rehabilitační léčbě virtuální realitu
Dvě novinky představuje Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň – novou klinickou studii na využití virtuální reality, která zde probíhá od poloviny února, a otevření spastické poradny pro pacienty zejména po cévní mozkové příhodě.

Virtuální realita je zahrnuta do léčby v rámci probíhajícího randomizovaného výzkumu. Celkem 40 pacientů s bolestí a omezením funkce v oblasti ramenního kloubu podstoupí běžnou rehabilitační léčbu indikovanou dle individuálních potřeb, polovina z nich navíc absolvuje i pravidelná cvičení s pomocí této moderní technologie.

„Přesun rehabilitace do virtuálního světa mění terapeutické sezení na nevšední zážitek. Pro pacienty je rehabilitační léčba méně stresující, zmírňuje vnímání bolesti při cvičení, zvětšuje pohybový rozsah i motivaci a trénuje také kognitivní funkce,“ vysvětluje primářka Oddělení léčebné rehabilitace MUDr. Andrea Kunschová.

Pacient se ocitá na opuštěném ostrově v roli trosečníka a s pomocí virtuálního průvodce plní jednotlivé úkoly. Cvičení jsou přizpůsobena různým stupňům obtížnosti, která odpovídají fyzickému stavu pacienta, a provádí se vleže, vsedě i ve stoje. Ambulantní léčba s využitím virtuální reality trvá měsíc.

„Ačkoli jsou programy pojaty jako herní zážitek, prioritou zůstává přizpůsobit je diagnóze pacienta a úrovni náročnosti, kterou mu je daná dysfunkce umožní zvládnout. Díky tomu můžeme u nemocných zvýšit kvalitu, efektivitu i objem fyzické a mentální rehabilitace. Jsem zvědavý, jaké konkrétní výsledky studie přinese a těším se, až budeme moci virtuální realitu zařadit mezi standardní druhy léčby,“ doplňuje ředitel FN MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Druhou novinkou je otevření rehabilitační ambulance zaměřené na vyšetření a léčbu spastické parézy. Spastická paréza je stav, který zahrnuje slabost, zkrácení měkkých tkání a svalovou hyperaktivitu, nejčastěji se vyskytuje u stavů po cévních mozkových příhodách.

„Léčba spočívá v podání botulotoxinu do spastického svalu, což vede k narušení nervosvalového přenosu na nervosvalové ploténce a tím k oslabení kontrakce svalu. Nyní spolupracujeme s lékaři z Neurologické kliniky, kteří pacientovi botulotoxin aplikují, a my následně zajišťujeme neurorehabilitační hodnocení spastické parézy a rehabilitační léčbu,“ vysvětluje primářka MUDr. Kunschová. „Od ledna 2022 mají ale nově možnost aplikace botulotoxinu i rehabilitační lékaři. V současnosti tedy již do spastické poradny přijímáme první pacienty, kterým se věnujeme spolu s proškoleným týmem.“

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!