Cheb: Ve městě proběhne festival Barometr zdraví

Cheb: Ve městě proběhne festival Barometr zdraví
Nezisková organizace DIA KAR své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním.

Rok 2016 je pro tuto organizaci prvním rokem, kdy veřejnost oslovili a začali provádět aktivity spojené s posláním organizace, tj. provádět prevenci a osvětu veřejnosti, výchovu a vzdělávání ke zdraví, pomoci ke zmírnění následků onemocnění, podporu duševního zdraví i poskytovat poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Mezi hlavní aktivity patří:
- Informování o nemoci jako součásti plnohodnotného života
- Pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí
- Hájení zájmů pacientů
- Poskytování poradenství
- Podílení se na zlepšování podmínek pro pacienty (dostupnost léčby, nové možnosti léčby)

Akci Barometr zdraví – Festival pro veřejnost tato organizace připravila na pondělí 4. 6. od 12 do 17 hodin v Kulturním centru Svoboda Cheb.

Akci podpořilo Město Cheb, Karlovarský kraj a další sponzoři.


Zdroj: město Cheb

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!