Cheb: Očkovací centrum ve Svobodě zahajuje provoz (TV Západ)

Cheb: Očkovací centrum ve Svobodě zahajuje provoz (TV Západ)
Od pondělí 15. března zahajují provoz v Karlovarském kraji další dvě velkokapacitní očkovací centra. Po KV Aréně zřizuje kraj místa v areálu Sokolovské bytové a Kulturním centru Svoboda. O provedení chebským centrem a praktické informace jsme požádali místostarostu Chebu Jiřího Černého.

"Je velice nutné, aby všichni, kdo budou přijíždět do očkovacího centra, dbali pokynů jak městské policie, tak pracovníků navigačního systému, který je již připraven u vjezdu do areálu kulturního centra. Co se týče parkování, tak parkoviště kulturního centra bude vyhrazené výhradně pro klienty očkovacího centra. U příjezdu na parkoviště bude stát strážník, který bude klienty navigovat. Zároveň bude také kontrolovat, na který čas jsou klienti objednáni. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k přehlcení celého areálu. Parkoviště má omezenou kapacitu, proto je nutné, aby klienti, kteří přijedou opravdu dbali čas a max. 10 – 15 min. před očkováním či před vstupem do očkovacího centra byli připraveni. Vstup do samotného očkovacího centra bude hlavním vchodem. Je potřeba, aby lidé, kteří budou čekat na vstup, dodržovali potřebné rozestupy. K postupu do kulturního centra bude přímo u dveří sedět další pracovník, pravděpodobně strážník, který rozdá formuláře, kdy v tomto prostoru budou moci klienti formuláře vyplnit. Po vyplnění formuláře se přesunete do předsálí, kde budete čekat na další pokyny pracovníků. Nyní se nacházíme u registračních míst, kam budou klienti postupně zváni. Po registraci budou vyzváni, aby se přesunuli k lékaři, který je již v samotném očkovacím místě. Zde proběhne krátká návštěva u lékaře, který zhodnotí stav každého klienta, který přijde na očkování. Následovat pak bude samotná aplikace očkování. Ta proběhne v těchto místech. Jakmile proběhne samotné očkování, klienti se přesunou do místa, kde budou čekat 15 minut pro případ, kdyby došlo k nějaké reakci po očkování. Po 15 minutách budou propuštěni zadním vchodem, resp. vchodem pro východ tak, aby se právě nemísili s přicházejícími klienty do očkovacího centra. Na závěr bych chtěl poprosit všechny, kteří budou využívat toto očkovací místo, aby dodržovali všechna potřebná opatření a navigační systémy. A dodržovali i pokyny přítomného personálu. Za to bych chtěl vám všem poděkovat. Samozřejmě velké poděkování patří Karlovarskému kraji, Karlovarské krajské nemocnici, městu Cheb a hasičskému záchrannému sboru za to, že během krátké chvíle vybudovali toto očkovací místo," provedl očkovacím centrem budoucí návštěvníky místostarosta Chebu Jiří Černý. 

Veškeré informace k očkování najdete na oficiálních stránkách Karlovarského kraje na adrese www.kr-karlovarsky.cz.

https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/ockovani_kvk.aspx

Poznámka redakce: 
Užitečné odkazy na PDF ke stažení

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!