Cheb: Byli oceněni dlouholetí pracovníci ve školství a kultuře (TV Západ)

Cheb: Byli oceněni dlouholetí pracovníci ve školství a kultuře (TV Západ)
V obřadní síni chebské radnice se na konci září uskutečnilo slavnostní předání věrnostních ocenění dlouholetým pracovníkům městských příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury.

Z rukou starosty Jana Vrby, místostarosty Pavla Pagáče a radní pro oblast školství, tělovýchovy a kultury Štěpánky Černé je převzali pracovníci chebských základních škol, školek, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, městské knihovny a divadla. Vedle děkovných listů a květin obdrželi také finanční odměnu. 

Z 1. základní školy získaly ocenění za 10 let práce paní školníková Božena Ligasová a pracovnice v kuchyni Alena Zahálková. Za 20 let pak paní učitelka prvního stupně Marcela Novotná. 

Na 2. základní škole, Americké, pracují 10 let asistentka pedagoga Monika Bařinová a vychovatelka ve školní družině Pavla Procházková. Ocenění obdržela i nepostradatelná Jaroslava Hottmarová, která ve škole vykonává pozici účetní. Zástupce ředitelky školy učitelka Iveta Macková pak získala poděkování za 30 let činnosti v tomto zařízení. 

Učitelka 1. stupně ze třetí základní školy na Zlatém Vrchu Hana Pultarová zde pracuje 10 let a zároveň vede školní kroniku. 

Na 4. základní škole pracují 10 let Kristýna Hojdová jako asistentka pedagoga stejně jako její kolegyně Růžena Pinerová, která vede také taneční kroužek. Stejnou dobu pak učí na první stupni další oceněná, Pavla Duspivová. Tři desítky let vykonává práci uklízečky Jana Volštátová. Stejně dlouho dobu pak působí na této škole ekonomka Marcela Smutná. 

Paní učitelka Romana Hejnová vykonává pedagogickou činnost na 5. základní škole již 20 let a zároveň zajišťuje akce s ekologickým zaměřením. 

Na 6. základní škole pracují hned 4 dlouholetí pracovníci. Dvacet let jako pomocná kuchařka Sofie Černíková, Věra Seberová jako uklízečka a školník Jiří Šebesta. Tři dekády je zaměstnána Vladimíra Hrajnohová, v současné době jako hlavní uklízečka. 

Kateřina Novotná vykonává náročnou práci učitelky v autistické třídě na Základní škole Kostelní náměstí již desátým rokem. Její kolegyně Kateřina Peksová učí na 1. stupni především se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Stejnou dobu pak působí v zařízení také oblíbený sporťák Tomáš Strnad, jenž zároveň vede hodiny plavání. 

Z Mateřské školy Malé náměstí obdržely ocenění za 30letou pracovní činnost hned tři dámy, učitelky. Ivana Hoblová, která dlouhodobě připravuje program s dětmi na vítání občánků, kreativní duše školky Hana Řimsová a Václava Michalová, která po celou dobu působení vede školní kroniku.

V Mateřské škole Komenského, na jejím odloučeném pracovišti v Brandlově ulici pracuje již 20 let paní učitelka Emílie Macháčková. Mateřská škola Osvobození má tři oceněné za 20letou práci s dětmi, Evu Frouzovou, Yvonu Kuňákovou a Blanku Škrdlovou. 

Tři desítky let působí jako zástupkyně ředitelek Mateřské školy Bezručova paní Vlasta Floriánová. V Mateřské škole Do Zátiší na Skalce pracují dvacet let asistentka pedagoga Růžena Kosobudová a učitelka Květoslava Valentová, která zároveň spolupracuje s klinickou logopedkou. 

Pět dlouholetých pracovníků má také chebská Základní umělecká škola. Učitelka klavíru Markéta Holá a učitel trubky, keyboardu, klavíru a zobcové flétny Lubomír Mandous zde působí 10 let. Zdeňka Horská, učitelka hoboje a zobcové flétny, Milan Jelínek, který vyučuje pozoun, baryton, kontrabas a dudy a také Anna Račková, zaměstnankyně školy, získali ocenění za 30 let práce pro tuto instituci. Třicet let pracuje v Domě dětí a mládeže Renata Strádalová, která nebyla přítomna. 

Externí spolupracovník Městské knihovny v Chebu Martin Kinter i knihovnice s nejvyšším oborovým vzděláním Hana Tužarská, která se mimo jiné zasloužila o digitalizaci týdeníku Hraničář, byli společně oceněni za dvacetiletou činnost. 

V Západočeském divadle v Chebu jsou zaměstnáni 10 let jevištní pracovník Patrik Knill a mzdová účetní Jana Žižková. Dvacet let hlídá provoz vrátný Jindřich Korec. Pokladní a uklízečka paní Zdeňka Průšová i oblíbený inspicient Rudolf Voborník pracují v organizaci již 30 let. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!