Aš: Město hledá osobnosti roku 2022

Aš: Město hledá osobnosti roku 2022
Zastupitelstvo města Aše na zasedání 27. října 2021 schválilo pravidla pro udělování ocenění Osobnost města Aše 2022. Dle těchto pravidel už byly oceněny osobnosti v kategorii Sport (ocenění obdrželi Josef Machač, Jan Pavlov, Mgr. Karel Sláma, Filip Štecher a kolektiv FK Aš) a v kategorii Školství (Mgr. Milada Dvířková, Mgr. Jaroslav Helcl, Mgr. Hana Dantlingerová, Marta Petrášová, Mgr. Marie Kučerová, Jaroslava Reková, Zdeněk Luňák, Olga Válková, Alena Lomnická, Anna Schreinerová, Mgr. Věra Trč

Jiný systém výběru osobností je ve třetí kategorii, kterou je Výjimečný počin či přínos městu. Návrhy v této kategorii mohou podávat občané, ať už za sebe nebo za různé organizace. Anketa je vyhlašována nyní, tedy v měsíci květnu. Uzávěrka pro podání návrhu je do konce měsíce července 2022. Nominace budou poté zveřejněny na webových stránkách města a v Listech Ašska. Občané pak budou míst možnost o návrzích hlasovat prostřednictvím webové aplikace nebo osobně na podatelně městského úřadu a v informačním centru. Oceněno bude pět osobností či událostí s největším počtem hlasů, slavnostní vyhlášení se uskuteční v rámci společenského plesu dne 19. 11. 2022.

Zdroj: Město Aš

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!