Antibiogo: Naděje na zpomalení antibiotické rezistence

Antibiogo: Naděje na zpomalení antibiotické rezistence
Díky aplikaci Antibiogo bude moct každý technik v rozvojové zemi přečíst a interpretovat antibiogram rovnou na svém telefonu a bude vědět, vůči jakým látkám je rezistentní bakterie zodpovědná za infekci pacienta rezistentní.

Je to skvělý nový diagnostický nástroj, který pomůže zpřístupnit vysoce kvalitní bakteriologické testy – aniž by byla nutná přítomnost mikrobiologa. Bude tak možné léčit pacienty těmi nejvhodnějšími antibiotiky a zároveň snižovat antibiotickou rezistenci,“ vysvětluje lékařka Nada Malou, vedoucí programu pro vývoj aplikace Antibiogo.

  • Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje antibiotickou rezistenci za velkou hrozbu veřejného zdraví. V roce 2019 způsobila odolnost bakterií vůči antibiotikům téměř 1,3 milionu úmrtí. Pokud se nebudou hledat způsoby, jak jí zamezit, může počet úmrtí od roku 2050 vzrůst až na deset milionů ročně.
  • Situaci v rozvojových zemích by mohla zásadně zlepšit diagnostická aplikace Antibiogo vyvinutá a otestovaná Lékaři bez hranic. Ta umožní laboratorním technikům bez expertizy měřit a interpretovat antibiogramy - testy, které určují citlivost bakterií na různé druhy antibiotik.
  • Antibiogo právě získala evropskou certifikaci a již v létě ji boudou používat mnohé laboratoře Lékařů bez hranic v terénu. V budoucnu by mohla být dostupná komukoliv jako volně stažitelná aplikace.

Díky aplikaci Antibiogo bude moct každý technik v rozvojové zemi přečíst a interpretovat antibiogram rovnou na svém telefonu a bude vědět, vůči jakým látkám je rezistentní bakterie zodpovědná za infekci pacienta rezistentní. Je to skvělý nový diagnostický nástroj, který pomůže zpřístupnit vysoce kvalitní bakteriologické testy – aniž by byla nutná přítomnost mikrobiologa. Bude tak možné léčit pacienty těmi nejvhodnějšími antibiotiky a zároveň snižovat antibiotickou rezistenci,“ vysvětluje lékařka Nada Malou, vedoucí programu pro vývoj aplikace Antibiogo.

Nástroj šitý na míru

Většina diagnostických testů vzniká v bohatých zemích na základě logiky trhu. Jakmile začnou firmám testy vydělávat, zpřístupní je i chudším zemím – aniž by braly v úvahu jejich specifický kontext.

 „Antibiogo je inovativní v tom, že odpovídá potřebám zemí s omezenými prostředky. Na vývoji spolupracovali uživatelé žijící v rozvojových zemích, kteří také poskytli data, se kterými pracují, a aplikace se testovala přímo na pacientech, kteří z ní budou mít největší užitek,dodává Malou.  

V bohatých zemích se antibiotika předepisují na základě automatizovaného systému pro interpretaci antibiogramů a vědomostí mikrobiologa. Země s nízkým ekonomickým příjmem však nemají toto drahé vybavení ani dostatečný počet odborníků. Identifikovat antibiotickou rezistenci je proto mnohem komplikovanější, nebo dokonce nemožné.

Antibiogo v praxi

Antibiogo funguje na principu zpracování obrazu, umělé inteligence a existujícího odborného systému. V praxi to znamená, že aplikace umožňuje laboratorním technikům měřit inhibiční zóny na antibiogramech, které určují citlivost mikroorganizmu k testované látce, a především interpretovat výsledky, aniž by nutně potřebovali diplom z mikrobiologie. Výsledky aplikace Antibiogo z terénu ukazují, že tento nástroj je spolehlivý - odpovídaly totiž interpretaci kvalifikovaného odborníka v rozmezí 90 až 98 % v závislosti na typu bakterie.

Další kroky

Jako první tuto aplikaci využijí laboratoře Lékařů bez hranic v Mali, Středoafrické republice, Jordánsku a Jemenu. Po získání poslední certifikace plánované na rok 2023 bude tato aplikace volně dostupná všem zdravotníkům v rozvojových zemích.

Text a fotografie: Lékaři bez hranic

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!