2000 – Cheb: V centru vyroste nové obchodní centrum (TV Západ)

2000 – Cheb: V centru vyroste nové obchodní centrum (TV Západ)
Od léta příštího roku má obyvatelům Chebu začít sloužit nový Megamarket Prima. Toto obchodní centrum vyroste na místě současného parkoviště asijského tržnice a areálu družstva Jednota v blízkosti křižovatky ulice Evropská s Třídou Svobody. Objekt bude z části stát i na pozemcích města. Radnice proto v souvislosti s chystaným územním řízením vypracovala seznam požadavků, jejichž splnění bude předpokladem pro povolení stavby.

„Základním požadavkem bylo, aby byla zachována uliční linie a aby to mělo charakter městské zástavby,“ sdělil místostarosta Pavel Vanoušek.  

Objekt nového Megamarketu bude muset být stavebně napojen na dům stojící pod Úřadem práce. Nároží obchodního centra bude muset být výrazně architektonicky řešeno tak, aby štít zakrýval v pozadí stojící panelové domy. Všechny výlohy a vchody do jednotlivých prodejen budou situovány směrem do ulice. Dalším požadavkem ze strany radnice je umožnění prodloužení pěší zóny od křižovatky s Evropskou po ulici Karlovu, a to rozšířením chodníků před Megamarketem. Zkrátka nepřijdou ani čápi, kteří každoročně hnízdí na starém komínu v areálu Jednoty. Komín totiž musí být zachován, příp. budou muset stavbaři vybudovat nový.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!