Články o zdraví, pro zdravý život

Stejné léky jako pro dospělé s karcinomem prsu fungují i na poruchy vývoje cévního systému u dětí

Stejné léky jako pro dospělé s karcinomem prsu fungují i na poruchy vývoje cévního systému u dětí

U 1 až 2 pacientů z 10 000 obyvatel se vyskytne vrozená porucha buněk tvořících cévní systém, která má příčinu v mutaci jednoho z genů. Tato porucha cévního systému postupně postihuje kůži, podkoží, svaly, postupně pacienta invalidizuje a může být i život ohrožující. Nyní je možné toto vzácné onemocnění léčit díky odborníkům z Fakultní nemocnice Brno, kteří jako první převedli výsledky genetického výzkumu do terapeutické praxe a to s vynikajícími výsledky.