Články o zdraví, pro zdravý život

Praha i v letošním roce podporuje akci Suchej únor

Praha i v letošním roce podporuje akci Suchej únor

Desátý ročník tradiční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky, se znovu uskuteční v únoru. Akci Suchej únor podpořilo také hlavní město, záštitu udělil primátor Zdeněk Hřib.

Směnou pozemků umožní Praha výstavbu nové základní školy v Košířích, zároveň vznikne objekt pro speciální školu

Směnou pozemků umožní Praha výstavbu nové základní školy v Košířích, zároveň vznikne objekt pro speciální školu

Pražští radní odsouhlasili svěření školských pozemků v Košířích městské části Praha 5 a zároveň odejmutí jiných nedaleko odtud. Tento krok má umožnit vznik nových kapacit pro základní školství v této lokalitě, kterých je aktuálně nedostatek. Hlavní město na pozemcích, které získá, vybuduje nový objekt pro školu, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

V obnoveném vestibulu Na Knížecí ve stanici metra Anděl byla otevřena výstava Minulá budoucnost

V obnoveném vestibulu Na Knížecí ve stanici metra Anděl byla otevřena výstava Minulá budoucnost

Při příležitosti znovuotevření vestibulu ve stanici Anděl – Na Knížecí připravilo hlavní město prostřednictvím Dopravního podniku hl. m. Prahy a Galerie hl. m. Prahy výstavu Minulá budoucnost / Previous Future. Jejím hlavním tématem je pražské metro a ve zrekonstruovaných vitrínách přímo ve vestibulu si cestující budou moci vystavená díla prohlédnout až do konce letošního roku. Autorem koncepce je designér Adam Tureček.

Komunikace pražského magistrátu se v roce 2021 soustředila hlavně na očkování, podporu bydlení a pomoc lidem ve finanční nouzi

Komunikace pražského magistrátu se v roce 2021 soustředila hlavně na očkování, podporu bydlení a pomoc lidem ve finanční nouzi

Hlavní město se v roce 2021 při své komunikaci soustředilo mimo témata týkající se koronaviru a očkování také na jiné důležité aspekty života v hlavním městě. Kromě pandemie metropole nejvíce akcentovala podporu pro lidi ve finanční nouzi, ale také energetickou krizí. Ke konci roku převládla také podpora Milostivého léta, které má lidem pomoci s řešením potíží s exekucemi. Celkově odbor médií a marketingu pražského magistrátu zpracoval a vydal 692 tiskových zpráv a týdně, včetně započítaných let

Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Ukazuje cestu, jak snížit produkci odpadu a emisí v metropoli

Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Ukazuje cestu, jak snížit produkci odpadu a emisí v metropoli

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila klíčovou strategii, která má za cíl výrazné snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě. Strategie cirkulární ekonomiky, tedy oběhového hospodářství, navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Principy oběhového hospodářství chce metropole zavést především v oblasti stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, v oblasti zemědělství a potravin.

Největší evropský vzdělávací festival Science on Stage míří do Prahy

Největší evropský vzdělávací festival Science on Stage míří do Prahy

V březnu se hlavní město Praha bude moci pyšnit pořádáním největšího evropského vzdělávacího veletrhu pro učitele Science on Stage 2022. Uskuteční se poprvé v České republice, a to od 24. do 27. března. Na dnešním zasedání Rady hl. m. Prahy pražští radní na realizaci festivalu odsouhlasili finanční podporu ve výši 2 milionů korun, která ještě podléhá schválení na lednovém zastupitelstvu.

Zasedl pražský krizový štáb. Metropole je připravena na omikron, klíčové služby pro obyvatele nejsou ohroženy

Zasedl pražský krizový štáb. Metropole je připravena na omikron, klíčové služby pro obyvatele nejsou ohroženy

Kvůli prověření připravenosti kritické infrastruktury na covidovou variantu omikron svolal primátor hl. m. Prahy poprvé v novém roce jednání Krizového štábu hl. m. Prahy. Na úvod zasedání zástupci pražské hygienické stanice zdůraznili, že varianta omikron je dva a půl krát nakažlivější než předchozí varianty a v Praze převažuje již v 50 procent případů. Svou činnost také zhodnotili zástupci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a zástupci firem v kritické infrastruktuře, kteří se shodli

Praha vydává v knižní podobě nový plán ochrany památkové rezervace na seznamu UNESCO

Praha vydává v knižní podobě nový plán ochrany památkové rezervace na seznamu UNESCO

Hlavní město knižně vydává nejdůležitější dokument pro ochranu památkové rezervace zapsané na seznam UNESCO. Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy 001 je závazným dokumentem, jenž obsahuje podrobný plán ochrany historického centra Prahy. Stanovuje také cíle a konkrétní opatření, jak bude metropole do budoucna chránit svou památku světového dědictví před nevhodnými zásahy.

Pražské náplavky se chystají na novou sezónu. Chtějí být klidnější, bezpečnější a kulturnější

Pražské náplavky se chystají na novou sezónu. Chtějí být klidnější, bezpečnější a kulturnější

Programově bohatou sezónu 2022 připravuje hlavní město na oblíbených pražských náplavkách na obou březích Vltavy. Předchozí dvě sezóny sice citelně zasáhly protiepidemické restrikce, přesto se revitalizované náplavky staly jedním z přirozených společenských center metropole. Zároveň však pokračuje proces zklidňování a další kultivace celého prostoru.

Praha zahájila výstavbu Štvanické lávky mezi Holešovicemi s Karlínem

Praha zahájila výstavbu Štvanické lávky mezi Holešovicemi s Karlínem

Za přítomnosti představitelů hlavního města Prahy, městských částí Praha 7 a Praha 8 i zástupců zhotovitele dnes oficiálně začalo budování nové lávky přes Vltavu, která propojí dynamicky se rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice. Pět metrů široká konstrukce z unikátního ultra-vysokopevnostního betonu má vzniknout do jara 2023. Pěším a cyklistům se tak výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zlepší se i přístup do zeleně na Štvanici.

Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

Na spolupráci pražských škol se vzdělávacími a kulturními centry zamíří z evropských zdrojů více než 11 milionů korun. Na svém dnešním zasedání schválila Rada hl. m. Prahy předložený materiál k záměru projektu „Krajský akční plán III Praha (KAP III)“. Ten cílí zejména na střední školy, neopomene ale ani vzdělávací aktivity od základních škol až po univerzity a zapojí i další partnery, kteří se na vzdělávání podílejí.